logo yeni

calisanlar2 copy

YANGIN VE ARAZİ TAZMİNATINI KİM NE KADAR ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

itfaiye-2Bazı kurumlarda ya da hizmet sınıflarında çalışmaya bağlı olarak, bazı personele çeşitli adlar altında tazminat ödenebilmektedir.

Devlet memurları için; çalışılan kurumlara, yapılan görevlere ve bulunulan hizmet sınıflarına göre çeşitli adlarla tazminat ödemesi yapılmakla birlikte, memurunyeri.com olarak burada sadece “yangın tazminatı” ve “arazi tazminatı” olarak da bilinen ek özel hizmet tazminatına değinilecektir.

Yangın tazminatı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden;

-Orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara, her uçuş günü için (900) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenebilmekte ve bu ödemenin aylık tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçememektedir.

Bu belirlemeye göre, 2015 yılının ilk altı ayında ödenecek yangın tazminatının; günlük brüt tutarı 71 TL, aylık en çok brüt tutarı ise 428 TL olacaktır.

-Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir. Kurumun merkez teşkilatında sayıları 25’i geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu ödemeden yararlanabilmektedir.

Bu belirlemeye göre, yangınlara doğrudan müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, 2015 yılının ilk altı ayında ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık en çok brüt tutarı 489 TL olacaktır.

Arazi Tazminatı

Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan Devlet memurlarından bazılarına, fiilen çalıştıkları yerler esas alınarak, eğitim durumları ile unvanlarına göre farklı oranlarda belirlenene ve arazi tazminatı olarak da adlandırılan ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Bu tazminat, THS personelinden; (büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis, işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olması koşuluyla) Arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışıyor olanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) ödenebilmektedir.

Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenmekte olup, faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık çalışma mahalli sayılmamaktadır.

Ek özel hizmet tazminatı ödenebilecek yerlerde görev yapan THS personeline, bu yerlerde fiilen yapacakları çalışmalar için, üçer aylık dönemler itibariyle ödeme yapılmaktadır.

Ödenecek tazminatın miktarı, “En Yüksek Devlet Memuru Aylığının” belli oranları esas alınarak hesaplanmakta ve sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2015 yılı ilk altı ayında geçerli olan günlük ve üçer aylık arazi tazminatı miktarları

EĞİTİM DURUMU / KADRO UNVANI

TAZMİNATIN NET MİKTARI

GÜNLÜK

3 AYLIK (EN ÇOK)

*Başmühendis, başmimar, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi, teknik öğretmen olanlar

22,60 TL

452,06 TL

*Unvanları yukarıda sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler (iki yıl süreli olanlar dahil)

15,07 TL

301,37 TL

*Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler (lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler dahil)

9,04 TL

180,82 TL

 Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.