logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU KURUMLARINDA KİM NE KADAR VEKALET ÜCRETİ ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

vekaletKamu kurumlarında hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat olarak görev yapan Devlet memurları, aylık ücretlerinden ayrı olarak vekalet ücreti de alabilmektedirler.

Adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine sonuçlanması durumunda, idareler lehine vekalet ücreti takdir edilmektedir.

İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu kurumun merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak, hukuk biriminde fiilen görev yapan personele bazı sınır ve usullere göre dağıtılmaktadır.

Ancak, kurumların hukuk birimlerinde görev yapan Devlet memurlarından, aylıkları 375 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde “ücret ve tazminat göstergesi” esas alınarak ödenenlere vekalet ücreti ödenmemektedir.

Vekalet ücretinin dağıtım usulü

Kueumların emanet hesabında toplanan vekalet ücretlerinin;

* %55’i, dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukatlara eşit olarak ödenir.

*%40’ı, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmaları şartıyla hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara eşit olarak ödenir.

*%5’lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir.

Vekalet ücretinin üst limiti

Vekalet ücretinden yararlananlara ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için “13.000” gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.

2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan katsayılara göre, vekalet ücreti alabilecek olanlara ödenecek ücretin üst limiti yıllık brüt 12.372 TL olmaktadır. %15 Gelir Vergisi diliminde ödenecek yıllık net vekalet ücreti ise 10.422 TL olacaktır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.