logo yeni

calisanlar2 copy

30 YILDAN FAZLA HİZMETLERİNE İKRAMİYE ALAMAMIŞ OLANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

emekli07.01.2015 tarihinden önce emekli olup da hizmet sürelerinin en fazla 30 yılı için ikramiye almış olanlara ve bunlardan ölmüş olanların hak sahiplerine, 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesinin sağlanması amacıyla Kanun Teklifi verildi.

Milletvekili Emine Ülker TARHAN tarafından verilen “5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”; emekli ikramiyesine 30 yıl sınırı getiren düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve bu Kararın 07.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten önce emekli olup da 30 yıldan fazla olan hizmetleri için ikramiye almamış olanların da iptal hükmü sonrası ortaya çıkan durumdan yararlandırılmalarının ve emeklilik statüsüne geçtikleri tarihten itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte kendilerine veya hak sahiplerine ödeme yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde, özetle;

-5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile ...” ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve bu Kararın 07.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği,

-İptal kararı sonrası, 30 fiili hizmet yılından fazla çalışıp da emekliye ayrılan Emekli Sandığı iştirakçilerine 30 yılı aşan süreler yönünden de emekli ikramiyesi ödenmesinin hukuken olanaklı hale geldiği,

-Anayasa Mahkemesinin hak doğurucu nitelikteki kararlarının geriye yürüdüğünün, gerek öğretide ve gerekse yargısal kararlarda tartışmasız bir biçimde benimsenmiş olduğu,

-Daha önce emekli olup da 30 yılı aşan hizmet süreleri nedeniyle emekli ikramiyesi ödenmeyen Emekli Sandığı iştirakçileri ile hak sahiplerine gerekli ikramiye farklarının ödenmesinin hukuki bir zorunluluk haline geldiği,

-Emekli sandığı iştirakçisi iken, emekliye ayrılanlara ve ölenlerin hak sahiplerine söz konusu farkların delikleştirici adalet ilkesi çerçevesinde güncellenmiş değerlerinin geciktirilmeksizin ödenmesinin, Anayasa Mahkemesi Kararına karşın, ilgililerin başvuruları beklenmeksizin ve esasen iş yükü yönünden mahkemelere yeni davaların açılmasına ve İdarenin vekalet ücreti ile yargılama giderleri ödemesine neden olunmaksızın işlemlerin sonuçlandırılması gerektiği

belirtildi.

Söz konusu Kanun Teklifi 

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.01.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 89.maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Emekli Sandığı iştirakçisi olup; 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunan Emekli Sandığı iştirakçilerine ve ölenlerinin hak sahiplerine herhangi bir başvuru beklenmeksizin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde emekli ikramiyeleri, emeklilik statüsüne geçtikleri tarihten itibaren yürütülecek yasal faizleriyle birlikte ödenir.”

MADDE 2 - 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.01.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 89.maddesinin sekizinci fıkrasının, ikinci cümlesi kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.