logo yeni

calisanlar2 copy

BOŞ KADROYA VEKALET EDENLER NE YAPMALI?

Aktif . Yayınlanma Ücret

Haberimizde de belirttiğimiz üzere Anayasa Mahkemesi, kurumlardaki boş ya da dolu kadroya vekâlet eden memurların yaptıkları işin niteliği aynı olduğu halde bunlar arasında vekâlet aylığı yönünden kadronun boş veya dolu olmasına göre ayrım yapılmasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuştu.

Karara göre Zabıt kâtibi olarak görev yapmakta iken,boş durumda bulunan yazı işleri müdürlüğü kadrosuna vekâleten görevlendirilen davacının, vekâlet aylığı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “… birinci fıkrada sayılan…” ibaresi Anayasa’ya aykırı görülerek iptal edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde bir kadroya vekâlet görevi düzenlenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında, “Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır.” denilmek suretiyle vekâlet görevinin kural olarak aylıksız olacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre bir görevi vekâleten yürüten memura aylık ödenebilmesi, kanunda açıkça vekâlet aylığı ödenmesini öngören bir düzenlemenin varlığına bağlıdır.

86 ncı maddenin dördüncü fıkrasında vekâlet aylığı ödenmesini gerektiren bazı istisnalar düzenlenmiştir. Sözü edilen istisnalardan biri de aynı kurumdan dolu kadroya vekâleten atanma durumudur. Bu husus, “Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, … vekâlet aylığı ödenir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Vekalet aylığı ödenmesi, 657 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle meydana gelen ayrılmalar dolayısıyla vekâleten atananlarla, yani dolu kadroya vekâlet edenlerle sınırlandırılmış; emeklilik, istifa, ölüm veya naklen atama gibi bir nedenle sürekli bir biçimde boşalan kadrolara vekâleten atananlara vekâlet aylığı ödenmesinin yolu kapatılmıştır. Dolayısıyla kurum içinden dolu kadroya vekâleten atanan memur aylığa hak kazanırken, kurum içinden boş kadroya vekâleten atanan memur vekâlet aylığı hakkından mahrum kalmaktadır.

Bu çerçevede konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, düzenlemeyi Anaysanın 10 uncu maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine aykırı bularak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “… birinci fıkrada sayılan…” ibaresinin iptaline hükmetti.

BOŞ KADROYA VEKALET EDENLER NE YAPMALI?

Peki bu karar sonrasında geçmişte ya da halen boş kadroya vekalet edenlerin bu vekaletten kaynaklanan ücretleri almak için ne yapmaları lazım? Bildiğimiz üzere Anayasamızın 153 üncü maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez. Yani iptal kararı Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren ya da Mahkemece özel bir tarih belirlenmişse o tarihten itibaren hüküm doğurur. Bu durumda geçmişteki boş kadroya vekalet ücretlerinin kurumdan istenmesi mümkün değildir.

Ancak halen boş bir kadroya vekalet edenler, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için Anayasa Mahkemesinin iptal kararını kurumlarına bir dilekçe vasıtasıyla hatırlatarak bundan sonraki vekalet ücretlerinin ödenmesini kurumlarından isteyebilirler. Kurumunuza vereceğiniz dilekçe örneğini buradan bulabilirsiniz. Kurumlarının Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen boş kadroya vekalette vekalet ücreti ödemeye direnmesi durumunda dava açma yoluyla sorunu halledebilirler.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kararı için tıklayın...

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.