logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE BAKANLIĞININ ADALET ÇALIŞANLARINA ZAM YAPILMASI TALEBİNE BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas3Hakim ve savcılar dışındaki adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağı konusunda Maliye Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA, verdiği bir soru soru önergesinde, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e;

1. Hâkim ve savcılara verilen zam adliye çalışanlarına da verilecek midir?

2. Adalet çalışanları için adli yargı hizmet sınıfı oluşturulup, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

3. Adalet çalışanlarının adalet hizmeti tazminatı ve özel hizmet tazminatı oranı neden yükseltilmemektedir?

4. Adalet çalışanlarının çok yoğun mesai gerektiren yaptıkları hizmetleri karşılığında, haklarında bir iyileştirme yapılması planlanmakta mıdır?

diye sormuştu. Soru önergesi için tıklayınız …

Soru önergesine Bakan ŞİMŞEK tarafından verilen cevapta şöyle denildi:

Bilindiği üzere, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen “eşit işe eşit ücret” politikası ile farklı kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer unvanlı kadrolarda çalışan kamu görevlilerinin aynı tutarda ek ödemeden yararlandırılmasını sağlamak amacıyla kurumsal ek ödemeler başta olmak üzere mali haklar kapsamında değişik adlar altında ve farklı tutarlarda yapılan ilave ödemeler yürürlükten kaldırılarak tek bir ek ödeme sistemi getirilmiştir. Böylece, aynı personel kanununa tabi olup, aynı hizmet sınıfında yer alan aynı veya benzer kadro ve pozisyonlarda bulunan personel arasındaki ücret farklılıkları giderilmiş ve bunların aynı düzeyde ücret almalarına imkan sağlanmıştır.

Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren ek 17 nci maddede;

“6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kamın uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. ”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre; 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görevli memurlar ile sözleşmeli personelden fazla çalışma yaptırılanlara ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katına kadar belirlenecek tutarda fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığında aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak halihazırda Bakanlığımızca yürütülmekte olan bir çalışma bulunmamaktadır.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.