logo yeni

calisanlar2 copy

MAHKEME PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla-calisma-211 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı torba Kanunda yer alan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenmesini öngören düzenlemenin halen uygulamaya geçirilmemiş olması nedeniyle konu hakkında önerge gerildi.

Meclis Başkanlığına sunulan bir soru önergesinde; 6552 sayılı torba Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bir madde eklenmek suretiyle, iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödeneceğine hükmedildiği ve bu ödemeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Adalet Bakanlığının yetkili kılındığından söz edildi.

Geçen süreçte bu konuda gelişmenin olmadığı ve fazla çalışma ücretlerinin usul ve esaslarının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmediğinin de ifade edildiği önergede, Kanun metnindeki “iş yoğunluğu olan mahkemeler” kavramı ile iş yoğunluğu olan Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarının ve icra müdürlerinin fazla çalışma ücreti kapsamı dışında tutuldukları ve “fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez” kavramı ile de personelin kısıtlandığı ileri sürüldü.

Torba Kanunda yer alan bu düzenlemeyle ilgili olarak, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ tarafından aşağıdaki sorulara da cevap verilmesi istendi:

1- Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ne zaman belirlenecektir?

2- Cumhuriyet Başsavcılığı ve icra müdürlüklerinin kapsam dışı tutulması sebebiyle bu durumun mahkemeler ile Cumhuriyet Başsavcılığı ve icra müdürlükleri arasında çalışma barışını bozup bozmayacağı hususunda Bakanlığınızın görüşü nedir?

3- Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacak mıdır?

4- Yüzde 10 kota uygulamasının hukuki gerekçesi nedir?

Torba Kanundaki söz konusu düzenleme

"EK MADDE 17- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda elli ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10'unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. İş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.