logo yeni

calisanlar2 copy

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI ZAMLI MAAŞLARINA KAVUŞTU

Aktif . Yayınlanma Ücret

is-ve-meslek-danismani10 Ağustos 2014 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı torba Kanun, “İş ve Meslek Danışmanı” unvanlı kadrolarda görev yapan personelin aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan tazminat oranlarını da yükseltmiş, ancak konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadığı için söz konusu personel maaşında artış olmamıştı.

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda “İş ve Meslek Danışmanı” kadro unvanı için öngörülen tazminat artışına ilişkin hususları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararıyla, İş ve Meslek Danışmanı unvanlı kadrolar için geçerli olan özel hizmet tazminatı oranları yeniden belirlenmiş oldu.

Özel Hizmet Tazminatı oranlarındaki artış, İş ve Meslek Danışmanı unvanlı kadrolarda bulunanların aylık ücretlerinde artış anlamına geliyor. Bakanlar Kurulu Kararının ilgili düzenlemesi 15 Eylül 2014 tarihinden geçerli olacağından, ilgili personele Eylül ve Ekim aylarına ait maaş farkı da ödenecek. 

Yağpılan düzenlemenin İş ve Meslek Danışmanlarının aylık net maaşını ne kadar artırdığı konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada aşağıdaki rakamlara ulaşılmıştır. 

İş ve Meslek Danışmanı unvanlı kadrolarda bulunanların maaşlarındaki aylık net artış miktarı şöyle olacak. (2014 yılında)

DERECE 

İŞE GİRİŞ TARİHİ

İMD-ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI

AYLIK MAAŞTAKİ NET ARTIŞ

ESKİ

YENİ

1

1/10/2008 ÖNCESİ

%100

%150

362,96 TL

2-3

%80

%130

362,96 TL

4

%68

%118

362,96 TL

5-6-7

%49

%100

370,22 TL

5-6-7

1/10/2008 VE SONRASI

%49

%100

325,83 TL

8-9

%48

%100

332,22 TL

Bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6935

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/10/2014 tarihli ve 8726 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

20/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6935 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" Bölümünün 12 nci Grubunun 11 inci sırası, 13 üncü Grubunun 9 uncu sırası ile 15 inci Grubunun 3 üncü sırasında yer alan "İş ve Meslek Danışmanı" unvanı kaldırılmış, anılan Cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"(G)

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunanlardan;

- 1 inci dereceden aylık alanlar ....................................: 150

- 2-3 üncü derecelerden aylık alanlar ...........................: 130

- 4 üncü dereceden aylık alanlar ..................................: 118

- Diğer derecelerden aylık alanlar ................................: 100"

MADDE 2- 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan "(1.500)" ibaresi, "(2.500)" şeklinde ve "(1.000)" ibaresi, "(2.000)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın 1 inci maddesi hükümleri 15/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.