logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMENLERİN DERS VE EK DERS SÜRELERİ NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

ogretmen5Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sınırları belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısına ve ders görevi alacakların niteliklerine ilişkin hususlar, “439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Mevzuatta yer alan düzenlemelere göre; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak görev yapanların ders ve ek ders görevlerine ilişkin genel bilgilerden bazıları şöyle:

Aylık karşılığı ders görevi

Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, belli sürelerle ders okutmaları zorunlu tutulmuştur.

Buna göre;

**Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

**Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

**Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

**Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler.

Ders okutma yükümlülüğü, öncelikle ilgililerin alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Ek ders görevi

Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlara, ek ders verilmesi de mümkün olup, verilebilecek ek dersin haftalık en çok süresinin ne kadar olabileceği de belirlenmiştir.

İlgili düzenlemeye göre;

**Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

**Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

**Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate

kadar ek ders verilmesi mümkündür.

Verilecek ek dersin, ilgililerin alanlarında olması gerekir. Alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ise ihtiyaç halinde ve isteklerinin de bulunması şartıyla alanları dışında da ek ders görevi verilebilmektedir.

Ek ders görevine ilişkin diğer bazı hususlar

**Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Bu ek ders görevinin süresi; okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için (bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak) haftada 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için ise haftada 12 saati geçememektedir.

**Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerden; bölüm şefleri haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri ise haftada 6 saat ek ders görevi yapmış sayılmaktadır.

**Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılmaktadır.

**Öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma süreleri için, iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla, haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

**Bakanlık veya valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.