logo yeni

calisanlar2 copy

EŞ İÇİN ÖDENEN AİLE YARDIMI HANGİ HALLERDE KESİLİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas8657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için memura aile yardımı ödenmesini hükme bağlamıştır.

Memurların, eşlerinden dolayı aile yardımından yararlanması bazı koşulların varlığına bağlı olup, eş için aile yardımından yararlanmakta iken eş durumunda meydana gelecek bazı değişiklikler ise yapılan bu ödemenin kesilmesini gerektirmektedir.

Eş için aile yardımı

Memurlar, eşleri için aile yardımı ödeneğine, evlendikleri tarihi (resmi nikah tarihi) takip eden aybaşından itibaren hak kazanmaktadırlar.

Memurun, eşinden dolayı aile yardımı alabilmesi için eşinin; sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almıyor olması ve her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmıyor olması gerekmektedir.

Eşi için memura ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunmaktadır. 2014 yılında eş için memura ödenen aile yardımı miktarı aylık net 164,31 TL’dir.

Eş için aile yardımının kesilmesini gerektiren haller

Eşinden dolayı aile yardımı almakta olan memur, bu hakkını bazı durumlarda kaybetmektedirler.

Memurun;

-Eşinden boşanması,

-Eşinin ölümü,

-Eşinin sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almaya başlaması,

-Eşinin menfaat karşılığı çalışmaya başlaması,

-Eşinin ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilmesi

hallerinde, memura eşi nedeniyle ödenmekte olan aile yardımı kesilir.

Eş için aile yardımı ödemesinin kesilmesini gerektiren hallerin gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, memura eş için aile yardımı ödenmez.

Yardımın kesilmesini gerektiren durumların olmasına rağmen, bu durumu kurumuna bildirmediği için izleyen ay ve sonraki aylarda memura eşinden dolayı aile yardımı ödemesi yapılmış olması hallerinde, durumun fark edilmesi üzerine fazla yapılmış olan ödemeler kurumları tarafından geri alınır.

Eş için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı durumlar 

-Eşin aylıksız izinde olması

Herhangi bir sebeple (eğitim, doğum, askerlik, diğer aylıksız izin halleri) aylıksız izin kullanan ve bu dönem içerisinde menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi için memura, aylıksız izinli olunan dönem için aile yardımı ödenebilir.

-Eşin geçici iş göremezlik ödeneği alması

Sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilme ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık alma anlamına gelmeyen geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanma halinde, işsizlik ödeneğinden yararlanan eş için memura aile yardımı ödenebilecektir.

Ayrıca, geçici süreli yapılan bir ödeme olması nedeniyle işsizlik ödeneğinin aylık veya ücret olarak değerlendirilemeyeceğini de düşünmekteyiz.

-Eşin staj yapması

Meslek edinmelerine yönelik olarak ya da eğitimleri sırasında çıraklık veya belirli süreli staj yaparken, bu çalışmalarından dolayı gelir elde eden ve sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilen eşinden dolayı memura aile yardımı ödenebileceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.