logo yeni

calisanlar2 copy

AYNI UNVANLA HANGİ KURUMLARDA OLURSANIZ AYLIK GELİRİNİZ 1.116 TL ARTAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas-9Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru kadrolarında görev yapan personel halkında, aylık maaş ödemesinde aynı unvanlar için genellikle aynı unsurlar esas alınmakla birlikte, bazı kurumlarda görev yapanlara ilave unsurlara dayanılarak da ödeme yapılmaktadır.

Kamu çalışanları hakkında geçerli olan düzenlemelere göre; kadro unvanları, dereceleri, hizmet süreleri, görev yaptıkları il ve benzeri özellikleri aynı olmasına rağmen, sadece görev yaptıkları kurumların farklı olmasından dolayı Devlet memurları arasında aylık gelir bakımından yaklaşık 1.193 TL’ye kadar fark görülebilmektedir.

Hangi kurumlarda çalışanların aylık geliri daha fazla?

Devlet memurları hakkında “eşit işe eşit ücret” yaklaşımıyla belirlemeler yapıldığı ileri sürülürken, aynı düzeydeki memurlar arasında zam ve tazminatlar bakımından farklı belirlemelere gidilmesinin yanı sıra, belediyeler ile il özel idarelerinde görev yapan Devlet memurlarına ilave tazminat ve ikramiye ödemesi yapıldığı da görülmektedir.

Belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapanlara “Sosyal Denge Tazminatı” ve “İkramiye” adı altında yapılan ödemeler nedeniyle, bu kurumlarda görev yapan Devlet memurlarının diğer kurumlarda görev yapan emsallerine göre aylık yaklaşık 1.193 TL daha fazla gelir elde etmeleri mümkün olabilmektedir.

Sosyal Denge Tazminatı ödemesi

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde görev yapan Devlet memurları Sosyal Denge Tazminatı ödemesinden yararlanabilmektedir.

Sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı toplu sözleşmelerde belirlenmekte olup, 2014 yılı için bu miktar en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre, 2014 yılında tazminatın aylık tavan miktarı brüt 731 TL’dir.

Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

İkramiye ödemesi

İl özel idareleri ile belediyelerde görev yapan Devlet memurlarından, ilgili kurumdaki toplam memur sayısının %10’u kadarına, ilgili encümenin takdiriyle her yıl iki defa ikramiye ödenebilmektedir.

Mevcut düzenlemelere göre;

-Büyükşehir belediyelerinde, ilgili belediyenin toplam memur sayısının %10’una, 2014 yılı için en çok iki defa olmak üzere her defasında brüt 2.772 TL ikramiye ödenebilmektedir. İki ikramiyeden de yararlanan memur yıl içinde toplam 5544 TL gelir elde edebilmektedir. Bu memurun aylık brüt ikramiye geliri ise 462 TL olmaktadır.

-Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde, ilgili belediyenin toplam memur sayısının %10’una, 2014 yılı için en çok iki defa olmak üzere her defasında brüt 1.925 TL ikramiye ödenebilmektedir. İki ikramiyeden de yararlanan memur yıl içinde toplam 3.850 TL gelir elde edebilmektedir. Bu memurun aylık brüt ikramiye geliri ise 321 TL olmaktadır.

-İl özel idarelerinde, ilgili il özel idaresinin toplam memur sayısının %10’una, 2014 yılı için en çok iki defa olmak üzere her defasında brüt 1.925 TL ikramiye ödenebilmektedir. İki ikramiyeden de yararlanan memur yıl içinde toplam 3.850 TL gelir elde edebilmektedir. Bu memurun aylık brüt ikramiye geliri ise 321 TL olmaktadır.

İkramiye ödemelerine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

Diğer kurumlardaki memurlar neden yararlanmıyor?

İl özel idareleri ve belediyelerde görev yapan Devlet memurları için söz konusu olan sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemelerinin, diğer kurumlardaki memurlar hakkında uygulanmamasını, memurunyeri.com olarak; “eşit işe eşit ücret” prensibine uygun olmayan, kamu çalışanları arasında gerekçesi belirsiz bir ayrım yaratan ve çalışma barışını olumsuz etkileyen bir durum olarak değerlendirmekteyiz.

Öte yandan, üst kurullarda görev yapan personelin diğer kurumların personelinden daha yüksek ücret almaması için emsal unvan uygulamasına geçilerek üst kurullarda görev alacak olanların diğer kurumlarda görev alanlarla aynı ücreti alması (666 sayılı KHK) sağlanırken, mahalli idareler personeli ile diğer kurumlar personeli arasında aylık gelir bakımından var olan farklılığın sürdüğü de görülmektedir.

Bu nedenle, Devlet memurlarına 2014 yılı için yapılan maaş artışı uygulaması nedeniyle oluşan mağduriyetler ile eşit işe eşit ücret prensibinden hareketle, mahalli idareler personelinin yararlanmakta olduğu sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri benzeri ödemelerin diğer kurumlardaki Devlet memurlarına da yapılması yoluna gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.