logo yeni

calisanlar2 copy

2015 YILINDA ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ NE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

zabitaZabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, ilgili belediye meclisi kararıyla 2015 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücretlerine ilişkin esaslar da, Meclise sunulan 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında yer aldı.

Kanun Tasarısının (K) Cetvelindeki düzenlemenin mevcut şekliyle kabul edilmesi halinde, zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personelin 2015 yılı “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödemeleri şu esaslara göre yapılacak. (2014 yılında geçerli olan maktu çalışma ücretleri için tıklayınız …)

2015 yılı için belirlenen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

1) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-10.000’e kadar olanlar için 217 Türk Lirasını,

-10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 233 Türk Lirasını,

-50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 258 Türk Lirasını,

-100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 291 Türk Lirasını,

-250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 347 Türk Lirasını,

-1.000.001’den fazla olanlar için 403 Türk Lirasını,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 403 Türk Lirasını,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 536 Türk Lirasını,

geçemeyecek.

2) Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

3) Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

-Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

-Bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

-İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

-Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında

ödenmeye devam olunacak. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.