logo yeni

calisanlar2 copy

MAAŞ ZAMMI YAPILACAKSA KAMU PERSONELİNİN TAMAMINA YAPILMALI

Aktif . Yayınlanma Ücret

istisnai-memuriyetHakim ve savcılar ile akademik personelin maaşlarına zam yapılmasına ilişkin Kanun Tasarıları Meclise sevk edilirken, diğer kamu personeli için herhangi bir zam çalışmasının olmadığı yönünde açıklamalar yapılması, kamu personel rejiminde ücret ödemeleri bakımında farklı bir sisteme geçilmesini sağlayan ve kamu personeli arasında ücret dengesi kurulması amacıyla çıkarılan ünlü 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hedefleriyle de uyuşmuyor.

Kamu personeline 2014 yılı için yapılan zammın bazı unvanlar için çok düşük oranlarda kalması ve enflasyon oranındaki artış nedeniyle kamu çalışanlarının tamamı için bu yılın ciddi oranda mali zararla geçmesi ilave zam yapılmasını zorunlu kılarken, bu zammın sadece kamu görevlilerinin bazıları için düşünülmesi, mağduriyet yaşayan diğer kamu görevlilerini rahatsız etmektedir.

Öte yandan, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olarak kamu görevlilerinin tamamının aylık ücretine aynı miktarda (brüt 175 TL) zam yapılmışken, gelinen aşamada kamu görevlilerinin sadece bazılarının ücretlerinde değişikliğe gidilmesi, 666 sayılı KHK ile kurulmaya çalışılan ücret dengesini/dengesizliğini de olumsuz etkileyecektir.

666 sayılı KHK neler getirmişti?

02.11.2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile kamu personeli arasında ücret dengesinin sağlandığı ileri sürülmüştü. Bu KHK ile getirilen düzenlemelerden bazıları şöyleydi:

**Kamu kurum ve kuruluşlarında aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, kamu personeline kadro ve görev unvanları itibariyle farklı oranlarda belirlenen ek ödeme yapılması uygulamasına geçilmişti.

**Yüksek ücret aldıkları ve kamu personeli arasında ücret dengesini bozdukları düşüncesiyle, düzenleyici ve denetleyici kurumlar (kurul, üst kurul vb), Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi yerlerde görev yapacak olanlarrın diğer kurumlarda çalışanlardan daha yüksek ücret alamamaları için, emsal kadro uygulamasına geçilmişti.

**Kamu kurum ve kuruluşlarının nerdeyse tamamına yakınında, merkez kariyer meslek personeli ve üstü görevlerde bulunanların kurumdan kuruma farklı ücret almasının önüne geçilmesi için, unvan ve derecelere göre farklı belirlenen ücret ve tazminat göstergesi rakamlarına göre aylık ücret uygulamasına geçilmişti.

**Bazı kamu personeline fazla çalışma ücreti, tazminat, ikramiye gibi adlar altında ödeme yapılmasına imkan veren özel yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştı.

Yapılacak zam genel olmalı

Çeşitli unvanlardaki kamu personelinin maaş zammı ve maddi nitelikli özlük hakkı talepleri, yetkili kurumlar tarafından bütçe ve ücret dengesi gerekçe gösterilerek reddedilirken, hakim ve savcılar ile akademik personele zam yapılmasının nasıl mümkün olduğu konusunda ise açıklama yapılmıyor.

Öte yandan, kamu çalışanlarının bazılarının ücretlerinde artışa gidiliyorsa, ücret dengesini sağlama adına 666 sayılı KHK ile neden bazı personelin ücretinin azaltıldığını da anlamak mümkün olamıyor.

Bu itibarla, 2014 yılı için kamu çalışanlarına eşit miktarda zam yapıldığı; enflasyon rakamlarının beklenenin çok üzerinde çıktığı ve çıkmaya devam edeceği, kamu personelinin tamamının ülkedeki ekonomik durumdan etkilendiği ve benzeri bir çok husus göz önünde bulundurulduğunda, memurunyeri.com olarak kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılmasının şart olduğunu ancak yapılacak zammın belli bir unvan, sınıf ya da kurumla sınırlı tutulmayarak kamu çalışanlarının tamamı için ve gerekirse ücret dengesi/dengesizliği gözetilerek farklı oran veya miktarlarda olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.