logo yeni

calisanlar2 copy

KURUMLARI VE UNVANLARI AYNI OLDUĞU HALDE ÜCRETLERİ FARKLI OLAN MEMURLAR KİM?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas-adaletiBazı kurumlarda görev yapan personele; eğitimleri, unvanları, kadro dereceleri, hizmet yılları, görev birimleri, işe giriş şekilleri ve yaptıkları işler aynı olmasına rağmen farklı ücret ödenmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazılarına ait kadro veya pozisyonlara ilk defa ya da yeniden olmak üzere 14 Ocak 2012 tarihinden sonra atananlar hakkında emsal personel uygulaması suretiyle mali ve sosyal haklar belirlenirken, bu tarihte kurum kadrolarında bulunanlar hakkında ise daha önce yararlandıkları mali ve sosyal hakların uygulanmasına devam edilmektedir.

Personelinin ücretleri emsal personele göre belirlenen kurumlar

Aşağıda sayılan kurumlara 15 Ocak 2012 günü ve sonrasında ilk defa veya yeniden atanmış ve atanacak olan personelin ücret, mali ve sosyal hak ve yardımları emsal personele göre belirlenmektedir.

-Sermaye Piyasası Kurulu

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

-Kamu İhale Kurumu

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

-Rekabet Kurumu

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

-Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği

-Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

-Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı

-Kalkınma ajansları

-Mesleki Yeterlilik Kurumu

Personelin ücret, mali ve sosyal hak ve yardımların belirlenmesi

Yukarıda sayılan kurumlara ait kadrolarda 15 Ocak 2012 ve sonrasında ilk defa veya yeniden görev alan ve alacak olan personele ilgili mevzuatı uyarınca ödenebilecek her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, emsali olarak belirlenen Devlet memuruna malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememektedir.

Aynı kurumun aynı unvandaki personeline farklı ücret rejimi

İlgili mevzuatlarına göre, yukarıda sayılan kurumların bazıları ücret ve mali haklar bakımından, bazıları ise ücret-mali ve sosyal haklar bakımından 657 sayılı Kanuna tabi değildirler. Bu nedenle, bu kurumların personeli hakkındaki ücret belirlemesi de 657 sayılı Kanuna tabi memurların ücret belirlemesine göre farklı olmaktadır.

Ancak, 14 Ocak 2012 tarihi itibariyle bu kurumlarda görev yapmakta olanlar hakkında ilgili mevzuatlarına göre ödeme yapılırken, bu tarihten sonra aynı kurumlarda işe girecek olanlar hakkında emsal personele göre ücret, mali ve sosyal hakların ödenecek olması, personel arasında eşitsizliğe sebep olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Örneğin, 14 Ocak 2012 tarihinde bu kurumların kadrolarına atanmış olanlarla, bir gün sonra aynı kadrolara atanmış olanlar arasında ücret, mali ve sosyal haklar bakımından farklılık olmuştur.

Aynı kurumdaki aynı unvanlar için farklı ücret rejimi uygulamasına gidilmesinin, çalışma barışı ve verimi bakımından yaratacağı sakıncaların zaman içerisinde daha belirgin hale geleceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Emsal alınan unvanlar

Ücret, mali ve sosyal hak ve yardımların ödenmesi bakımından, yukarıda belirtilen kurumlarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra görev alacaklardan;

-Kurul başkanı için bakanlık müsteşarı,

-Kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı,

-Başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü,

-Genel müdür ve genel sekreter için bakanlık genel müdürü,

-Genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı için bakanlık genel müdür yardımcısı,

-Murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanları

emsal alınacak.

Bu kurumların personelinden emsal unvanları yukarıda belirtilmemiş olanların emsal unvanları için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.