logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik8Aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenen kamu çalışanlarına, 2012 yılı başından itibaren aylık ücretleriyle birlikte ek ödeme yapılmaktadır.

Devlet memurlarını; hizmet sınıfları, kadro unvanları ve aylık dereceleri itibariyle farklı oranlarda belirlenmiş olan ek ödemeler, bazı personele döner sermaye ödemesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak, döner sermayeden yararlanan personele yapılacak sabit ödeme oranının, sınıfı-kadrosu-derecesi itibariyle ilgili hakkında geçerli olan ek ödeme oranından düşük olmaması gerekmektedir.

Ek ödemenin miktarı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı Cetvelde düzenlenen ek ödeme oranlarının en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanması neticesinde, yapılacak olan ek ödemenin brüt miktarına ulaşılmaktadır. Bu tutardan, damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Ek ödemenin döner sermayeden karşılanması

Bazı kurumların personelinin ek ödemesi döner sermaye bütçelerinden karşılanmakta olup, bu ödeme “sabit döner sermaye” olarak da adlandırılmaktadır.

Sağlık personelinin büyük çoğunluğu, çalıştıkları kurumlar itibariyle ek ödemelerini sabit döner sermaye şeklinde almaktadırlar.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeyle, kendilerine ek ödeme yapılacağı belirtilen personelden bazılarına bu ödemenin ilgili döner sermeye bütçesinden yapılması ve bu şekilde ödeme yapılan personele ayrıca ek ödeme yapılmaması kuralı getirilmiştir.

Döner sermaye ödemelerinden Damga Vergisinin yanı sıra Gelir Vergisi de kesilmekte olup, ilgili personelin eline geçen net miktarın, hakkında belirlenmiş olan ek ödeme miktarından az olduğu durumlarda ise ilgililere fark ödemesi yapılması yoluna gidilmektedir. Ek ödeme yerine yapılan döner sermaye ödemesine ilişkin ayrıntılar için tıklayınız.

Sağlık personelinin ek ödemesi

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının büyük bir kısmının ek ödemesi döner sermaye bütçelerinde ödenmektedir.

Bu personele ödenecek sabit döner sermayenin en düşük net miktarı, unvan ve kadroları itibariyle haklarında geçerli olan ek ödemenin net miktarı kadar olacaktır.

Bu çerçevede, sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelin ek ödeme oranları ile aylık net ek ödeme miktarları konusunda bilgi vermesi amacıyla yaptığımız çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Aşağıdaki tabloda yer alan ek ödeme miktarları, 2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısına göre hesaplanmıştır.

Sağlık personeli hakkında belirlenmiş olan ek ödemenin oranı ve aylık net miktarı

Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

Ek Ödeme Oranı %

Ek Ödeme Miktarı

a) Uzman tabiplerden;

   

*1-2 dereceden aylık alanlar

200

1.451,85 TL

*3-4 dereceden aylık alanlar

190

1.379,26 TL

*Diğer derecelerden aylık alanlar

180

1.306,67 TL

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

   

*1-2 dereceden aylık alanlar

190

1.379,26 TL

*3-4 dereceden aylık alanlar

180

1.306,67 TL

*Diğer derecelerden aylık alanlar

170

1.234,08 TL

c) Diş tabiplerinden;

   

*1-2 dereceden aylık alanlar

185

1.342,96 TL

*3-4 dereceden aylık alanlar

175

1.270,37 TL

*Diğer derecelerden aylık alanlar

165

1.197,78 TL

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

   

*1-2 dereceden aylık alanlar

165

1.197,78 TL

*3-4 dereceden aylık alanlar

155

1.125,19 TL

*Diğer derecelerden aylık alanlar

145

1.052,59 TL

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

   

*1-2 dereceden aylık alanlar

140

1.016,30 TL

*3-4 dereceden aylık alanlar

130

943,70 TL

*Diğer derecelerden aylık alanlar

120

871,11 TL

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

   

*1-2 dereceden aylık alanlar

115

834,81 TL

*3-4 dereceden aylık alanlar

105

762,22 TL

*5-7 dereceden aylık alanlar

95

689,63 TL

*Diğer derecelerden aylık alanlar

90

653,33 TL

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.