logo yeni

calisanlar2 copy

BELEDİYE PERSONELİNE HER YIL NE KADAR İKRAMİYE ÖDENİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas3Mahalli idarelerde görev yapan bazı personele, yılda iki defa ikramiye ödemesi yapılabilmektedir.

Büyükşehir belediyelerinde, belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan Devlet memurlarından, toplam memur sayısının %10’u kadarına, yılda iki defa ikramiye ödenebilmektedir. Ancak, ikramiye ödenecek personelin belirlenmesinin ilgili encümenlerin takdirine bırakılması, uygulamada bu ödemelerin yapılmasında kayırmacılığa gidilmesi sonucunu da doğurmaktadır.

Büyükşehir belediye personeline ikramiye ödenmesi

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasında “Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.” denilmiştir. (2013 yılında imzalanan toplu sözleşme ile, 30.000 gösterge rakamının 2014 ve 2015 yılları için 36.000 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.)

Bu düzenlemeye göre, büyükşehir belediyesinde görev yapan toplam memur sayısının %10’una, 2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısına göre her defasında brüt 2.772 TL ikramiye ödenebilmektedir. Memurun yılda iki defa bu ikramiyeden yararlanması durumunda ise yapılacak toplam ödeme 5.544 TL olacaktır.

Büyükşehir belediye encümeni kararıyla yapılan ödemeden hangi personelin yararlanacağı, belediye encümeninin takdirine bırakılmıştır. Çünkü, her ne kadar bu ikramiyenin başarılı personele ödenmesi öngörülmekteyse de, başarının nasıl belirleneceği konusunda herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Bu nedenle de, her defasında bu ikramiyenin aynı personele ödenmesi de mümkündür.

Diğer belediyelerin personeline ikramiye ödenmesi

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında “Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.” denilmiştir. (2013 yılında imzalanan toplu sözleşme ile, 20.000 gösterge rakamının 2014 ve 2015 yılları için 25.000 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.)

Bu düzenlemeye göre, büyükşehir belediyeleri dışındaki bir belediyede görev yapan toplam memur sayısının %10’una, 2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısına göre her defasında brüt 1.925 TL ikramiye ödenebilmektedir. Memurun yılda iki defa bu ikramiyeden yararlanması durumunda ise yapılacak toplam ödeme 3.850 TL olacaktır.

Büyükşehir belediye personeline yapılan ikramiye ödemesinde olduğu gibi, belediye personeline yapılacak ikramiye ödemeleri de ilgili belediye encümeninin takdirine bırakılmıştır.

İl özel idarelerinin personeline ikramiye ödenmesi

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrasında “Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır.” denilmiştir. (2013 yılında imzalanan toplu sözleşme ile, 2014 ve 2015 yılları için 30.000 rakamının 36.000 olarak, 20.000 rakamının da 25.000 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.)

Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde il özel idareleri kaldırıldığından, mevcut il özel idarelerinde görev yapan personelden, ilgili il özel idaresinin toplam memur sayısının %10’una, 2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısına göre her defasında brüt 1.925 TL ikramiye ödenebilmektedir. Memurun yılda iki defa bu ikramiyeden yararlanması durumunda ise yapılacak toplam ödeme 3.850 TL olacaktır.

Belediye personeline yapılan ikramiye ödemesinde olduğu gibi, il özel idaresi personeline yapılacak ikramiye ödemeleri de ilgili il encümeni belediye encümeninin takdirine bırakılmıştır.

İl özel idaresinde ikramiyeden hangi personelin yararlanacağı, ilgili il encümeninin takdirine bırakılmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.