logo yeni

calisanlar2 copy

NAKLEN BAŞKA KURUMA ATANAN MEMURUN MAAŞI NASIL NAKLEDİLİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas15Başka kurumlara aynı ya da farklı unvan veya derecelerde naklen atanan memurların, eski kurumlarından aldıkları son aylıklarından geri ödeme yapılması veya yeni kurumlarınca yapılacak ilk ödeme konusunda tereddütler yaşanabilmektedir.

Konuya ilişkin bazı mevzuat hükümleri

Naklen atanan memurların yeni görev yerlerinde ne zaman aylığa hak kazanacakları ve eski görev yerlerinde alınan aylıkların durumu konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede ve çıkarılan tebliğlerde çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir.

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

-43 üncü maddesinde; ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı,

-147 nci maddesinde; aylığın, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade ettiği,

-161 inci maddesinde; bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memurun, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacağı,

-167 nci maddesinde; yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde, derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecede hak edilen kademe aylığının alınacağı,

-169 uncu maddesinde; başka kurumlara atanan ve süresi içerisinde görevlerine başlayan memurların aylıklarının, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceği ve eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

**Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamenin;

14 üncü maddesinde; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödeme durumları hariç olmak üzere, zam ve tazminatların aybaşında aylıkla birlikte peşin ödeneceği belirtilmiştir.

**160 Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde;

-Üst veya alt derecelere atanan ya da görev değişikliği yapan memurlar, atandıkları göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni derecelerinin aylığına hak kazandıklarından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatların da bu şekilde ödeneceği,

-657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre (torba kadro) atananların aylık ve diğer hakları, atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da göreve başladıkları günden itibaren ödeneceği

ifade edilmiştir.

Konuya İlişkin Karar ve Görüşler

Naklen atanan memurların yeni görev aylığı konusunda verilmiş bazı mütalaa ve yargı kararları arasında değerlendirme farklılıkları olduğu da görülebilmektedir.

-Naklen atanan personelin özlük hakları …

-Başka göreve atananların özlük hakları …

-Atama sırasında maaşı azalan memurun durumu …

-Başka bir göreve atanmada aylığa hak kazanma …

Bu hüküm ve değerlendirmeleri nasıl anlıyoruz?

Yukarıda yer verilen hükümler ile karar ve görüşleri memurunyeri.com olarak bir arada değerlendirdiğimizde;

Başka bir kuruma naklen atanan memurun;

**Naklen atama sonucunda görevinin niteliğinde değişiklik olmaması durumunda, atama tarihini izleyen aybaşından itibaren o derecenin mali haklarından yararlanması gerekeceği,

Eski görev yerinde aldığı aylık için eski ve yeni kurumu arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacağı ve memura borç çıkarılmayacağı,

Öte yandan, aylık unsurlarında (zam ve tazminat, ek gösterge, ek ödeme gibi) değişiklik olmaması durumunda, yeni görev yerinde işe başlama tarihini takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde aylığının ödeneceği, memura borç çıkarılmayacağı ve kıst maaş ödenmeyeceği,

**Bulundukları kadro unvanı için belirlenen mali hakların, o kadroda görev yaptıkları sürece ödeneceği ve ilişiklerinin kesilmesinden sonra memura o kadronun özlük haklarının artık ödenemeyeceği,

Buna göre, eski kurumunda, aylık unsurları dışında kalan ve çalışma yerine, kurumuna veya yürüttüğü göreve özgü olarak yapılmış ödemelerin olması durumunda, son ay için yapılan bu tür peşin ödemelere için gün hesabıyla belirlenecek miktarın memura borç çıkarılması gerekeceği (peşin alınan ikramiye, ek tazminat gibi)

Öte yandan, yeni kurumuna veya görevine özgü olarak yararlanabileceği mali hakların olması durumunda ise, yeni görevine başlamasından itibaren gün hesabıyla bu ödemeler kıst olarak ödenecektir.

**Yapılan atamanın memurun görevinin niteliğinde veya unvanında değişikliğe neden olması durumunda, göreve başlama tarihi itibariyle yeni kadro unvanı için geçerli olan mali haklardan yararlanılacağı,

Buna göre; yeni göreve ilişkin aylığın (zam ve tazminat, ek gösterge veya ek ödemeden kaynaklı) miktarlarında eski görevin aylığına göre artış olması durumunda, yeni göreve başlama tarihinden itibaren hesaplanacak farkın kıst maaş olarak ödenmesi gerekeceği,

Öte yandan, yeni göreve ilişkin aylığın (zam ve tazminat, ek gösterge veya ek ödemeden kaynaklı) miktarlarında eski görev aylığına göre azalma olması durumunda, yeni göreve başlama tarihi esas alınarak gün sayısına göre hesaplanacak farkın memura borç çıkarılması gerekeceği

düşüncesindeyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.