logo yeni

calisanlar2 copy

HİZMET SÜRESİNİN AZ YA DA FAZLA OLMASI MAAŞI NASIL ETKİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

emekliDevlet memurlarının aylık ücretleri ile emekli aylık ve ikramiye tutarları, hizmet sürelerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir.

Aylık ücretleri ile emekli aylık ve ikramiyeleri hizmet sürelerine bağlı olarak değişen memurlar için, hizmet süresinin az veya çok olması önem taşımakla birlikte, hizmet süresinin bu ödeme miktarlarına etkisi belli sınırlarda kalmaktadır.

Devlet memurları için, memuriyette geçen ve geçmiş sayılan süreler kıdem aylığına esas hizmet süresi olarak değerlendirilirken; memuriyetten sayılmamakla birlikte sosyal güvenlik bakımından değerlendirilen süreler ise emekli aylık ve ikramiyesine ilişkin hesaplamalarda göz önünde bulundurulmaktadır.

Aylık ücrete etki eden hizmet süresi

Devlet Memurları Kanununa göre aylık alan memurların ücretlerine; kazanılmış hak aylık derecelerinin tespitinde göz önünde bulundurulan hizmet sürelerinin (memuriyette geçen ve geçmiş sayılan hizmet süreleri) her bir yılının, kıdem aylık göstergesi ve aylık katsayısıyla çarpımıyla ulaşılan “kıdem aylığı” da eklenmektedir.

Kıdem aylığı hesaplanırken, Devlet memurluğunda geçen ya da geçmiş sayılan sürelerin en çok 25 yılına göre hesaplama yapılmakta ve bu süreden fazlası değerlendirilmemektedir. Ayrıca, kıdem aylığının hesabında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen ve Bakanlar Kurulu Kararıyla “20” olarak belirlenmiş olan “kıdem aylığı göstergesi” kullanılmaktadır.

Buna göre, kıdem aylığının brüt miktarına; “kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süresi X 20 X aylık katsayısı” sonucuna göre ulaşılmaktadır. Bu şekilde belirlenen brüt kıdem aylığı tutarı üzerinden; Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve emekli (sosyal güvenlik) kesintileri yapılmaktadır.

Öte yandan, memurların kadro dereceleri, unvanları, ek göstergeleri, makam ve görev/temsil tazminatları ne olursa olsun, aynı hizmet yılındaki tüm memurlar için kıdem aylığı miktarı aynı seviyededir.

Emekli aylık ve ikramiyesine etki eden hizmet süresi

Devlet memurlarının emeklilik hakları, sadece memuriyet hizmet sürelerine göre değil, memuriyet dışında geçen ve sosyal güvenlik açısından değerlendirilen (yıpranma zammı dahil) hizmet süreleri de esas alınarak belirlenmektedir.

Ancak, emekli ikramiyesi bakımından değerlendirilebilecek hizmet süresi en fazla 30 yıl olabilirken, emekli aylığı bakımından değerlendirilebilecek hizmet süresi ise 50 yıl bile olabilmektedir.

Hizmet süresinin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki etkisi, ilgili memurun emekliliğe esas haklarına göre farklı miktarlarda olmaktadır. Ek gösterge, makam, temsil/görev tazminatı gibi unsurlar, hizmet süresinin emekli maaş ve ikramiyesine olan etkisini de değiştirmektedir.

Hizmet süresinin maaş ve emeklilik haklarına etkisi

Devlet memurlarının aylık maaşları ile emeklilik hakları bakımından hizmet yılının önemine ilişkin bilgi vermesi bakımından;

-Bütün hizmeti memuriyette geçmiş olan ya da memuriyette geçmiş sayılan,

-Kazanılmış hak aylık derecesi 1 inci derecenin 4 ünde olan,

-Şube Müdürü kadrosunda bulunan

Devlet memurunu örnek almak suretiyle memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Hizmet yılının “Şube Müdürü” aylık maaşına ve emeklilik haklarına etkisi

HİZMET YILI

EK GÖSTERGE

AYLIK NET ÜCRET

EMEKLİ AYLIĞI

EMEKLİ İKRAMİYESİ

20

2200

3.321,83 TL

1.480,03 TL

40.660,05 TL

21

2200

3.322,92 TL

1.502,31 TL

42.725,39 TL

22

2200

3.324,00 TL

1.524,62 TL

44.793,81 TL

23

2200

3.325,09 TL

1.546,96 TL

46.865,31 TL

24

2200

3.326,18 TL

1.569,34 TL

48.939,90 TL

25

2200

3.327,27 TL

1.591,75 TL

51.017,56 TL

26

2200

3.327,27 TL

1.612,97 TL

53.058,26 TL

27

2200

3.327,27 TL

1.634,19 TL

55.098,96 TL

28

2200

3.327,27 TL

1.655,42 TL

57.139,66 TL

29

2200

3.327,27 TL

1.676,64 TL

59.180,37 TL

30

2200

3.327,27 TL

1.697,86 TL

61.221,07 TL

35

2200

3.327,27 TL

1.803,98 TL

61.221,07 TL

40

2200

3.327,27 TL

1.910,10 TL

61.221,07 TL

*Hesaplamada 2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısı kullanılmıştır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.