logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI PERSONELE NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ ÖDENECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik2657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle, nöbet ve icap nöbeti tutan bazı personelin de nöbet ve icap nöbeti ücretinden yararlanması öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine devam edilen torba Kanun Tasarısının kabul edilen bir maddesiyle; aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan memur ve sözleşmeli personel ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlardan nöbet ve icap nöbeti tutanlara, nöbet ve icap nöbeti ücreti ödenmesi imkanı getirildi.

657 sayılı Kanun, bulunduğu kurumlardaki görevleri nedeniyle nöbet ya da icap nöbeti tutmaları istenen memur ve sözleşmeli personele, nöbet karşılığı izin kullandırılmasını ve izin ile karşılanmayan nöbet süreleri karşılığında ise belli sürelerle sınırlı olmak üzere ücret ödenmesine hükmetmiştir.

657 sayılı Kanunun “nöbet ve icap nöbeti ücreti” ödenmesini düzenleyen maddesine eklenen ibarelerle, bu ücretlerden yararlanabilecek personelin kapsamı genişletilmiş oldu.

Torba Kanun Tasarısının kabul edilen maddesi yürürlüğe girdiğinde;

**Aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele de, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) nöbet ücreti ödenecek.

**Nöbet ücretinden faydalanan personele ayda en fazla toplam 130 saate kadar ödeme yapılacak olup, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerindeki nöbet sürelerinin en fazla 60 saati için ücret ödenebilecek.

**Yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar da nöbet ücreti alabilecek.

**Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personel ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlardan icap nöbeti tutanlara, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmemesi durumunda, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, icap nöbet ücreti de ödenecek. Ücret ödenebilecek icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemeyecek.

2014 yılı için geçerli olan nöbet ve icap nöbeti ücretleri (net miktar)

UNVANI

1 SAATLİK NÖBET ÜCRETİ*

1 SAATLİK İCAP NÖBETİ ÜCRETİ*

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

7,64 TL

3,06 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

6,88 TL

2,75 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

6,11 TL

2,45 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

4,58 TL

1,83 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

3,82 TL

1,53 TL

-Diğer personel

2,67 TL

1,07 TL

*Tablodaki tutarlar Damga Vergisi kesintisi uygulandıktan sonra ele geçecek olan net rakamlardır.

Kanun Tasarısında kabul edilen madde

MADDE 71- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine 'ağız ve diş sağlığı merkezleri' ibaresinden sonra gelmek üzere ', aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri' ibaresi, üçüncü cümlesine 'ayda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde' ibaresi ve ikinci fıkrasına "(e) bendi kapsamında bulunanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere 'ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar' ibaresi eklenmiştir

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.