logo yeni

calisanlar2 copy

AYNI KURUMDA OLUP MAAŞLARI FARKLI BELİRLENEN KARİYER UZMANLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

personelAynı kurumda, mesleğe özel bir yarışma sınavı ile “Uzman Yardımcısı” olarak girip, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek ilgili “Uzman” kadrosuna atanan ve “kariyer” diye nitelendirilen mesleklerde görev yapanlar arasında özlük hakları bakımından eşit olmayan uygulamalar da söz konusudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde ilgili kurumların meslek personeli olarak sayılan unvanların özlük haklarıyla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunda özel hizmet tazminatı oranları ve ek gösterge bakımından çeşitli farklılıklar yaratılırken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de aylık ücretin belirlenme yönteminde ayrıma gidilmiştir.

375 sayılı KHK, kurumların merkez teşkilatlarına dahil çeşitli unvanlardaki uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında görev yapanlar ile taşra teşkilatına dahil çeşitli unvanlardaki uzman ve uzman yardımcılarını birbirinden ayırmış ve merkez teşkilatlarında görev yapanların aylıklarının “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamlarına göre belirlenmesi yoluna gitmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda kariyer uzmanlar için özel hizmet tazminatı ve ek göstergeler belirlenirken, kurumların merkez ve taşra teşkilatında görev yapma (Mali Hizmetler Uzmanı hariç) durumlarına göre bir ayrım anlamına gelebilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Aynı kurum içerisinde görev yapmalarına ve hepsi de kariyer meslek personeli olmalarına rağmen, haklarında; özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve aylık maaş unsurları bakımından farklı uygulamalara gidilmesi ise, bazı personelin mağduriyetine ve çalışma barışının sağlıklı oluşturulamamasına neden olmaktadır.

Bazı bakanlıklardaki kariyer uzmanlar arasındaki maaş farkı

Bazı bakanlıklarda çeşitli unvanlarda kariyer uzman ve uzman yardımcısı kadroları bulunmaktadır. Bu unvanların bazılarına aynı özlük hakları tanınırken, bazılarına ise farklı davranılmıştır.

Aynı bakanlıkta kariyer meslek personeli olarak çeşitli uzman kadrolarında bulunmakla birlikte, özlük hakları eşit olmayanların aylık ücret farklılıkları konusunda bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı bakanlık ve unvanlara ilişkin yaptığımız çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Çalışmamızda, ilgili unvanlarda 9/1 Uzman Yardımcısı ve 1/4 Uzman kadroları esas alınmıştır. Ancak, bazı unvanların yeni ihdas edilmiş olması nedeniyle bu unvanlarda 1 inci derece kadroda görev yapan personel bulunmamakla birlikte, kıyaslamanın daha sağlıklı olabilmesi bakımından söz konusu unvanlar için de 1 inci derece kadro üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Bazı kariyer uzman kadrolarına ilişkin aylık net ücret miktarları (2014)

UNVANI

DERECE KADEME

HİZMET YILI

AYLIK NET ÜCRET*

MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

Devlet Gelir Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

Defterdarlık Uzmanı

1/4

25

3.248 TL

Vergi İstihbarat Uzmanı

1/4

25

3.155 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25

3.155 TL

Maliye Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.639 TL

Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.586 TL

Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.586 TL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

İstihdam Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

İl İstihdam Uzmanı

1/4

25

3.142 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

İstihdam Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

İl İstihdam Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.579 TL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

Göç Uzmanı

1/4

25

4.842 TL

İl Planlama Uzmanı

1/4

25

3.218 TL

İl Göç Uzmanı

1/4

25

3.218 TL

İçişleri Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

Göç Uzman Yardımcısı

9/1

0

3.249 TL

İl Planlama Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.625 TL

İl Göç Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.625 TL

BAKANLIKLARDAKİ MALİ HİZMETLER UZMANLARI

Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez teşkilatı)

1/4

25

3.933 TL

Mali Hizmetler Uzmanı (Taşra teşkilatı)

1/4

25

3.142 TL

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Merkez teşkilatı)

9/1

0

2.753 TL

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Taşra teşkilatı)

9/1

0

2.579 TL

*Bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.