logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYEDEN ASTSUBAY MAAŞLARINA İLİŞKİN CEVAP

Aktif . Yayınlanma Ücret

astsubay4Muvazzaf ve emekli astsubayların özlük haklarındaki sıkıntıların giderilmesi konusunda İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından verilen önergeye Maliye Bakanlığı cevap verdi.

Tanrıkulu önergesinde şu sorulara yer verilmişti:

“1-) Bakanlığınıza Millî Savunma Bakanlığı’ndan veya Genelkurmay Başkanlığından 2002 yılından bu yana astsubayların özlük haklarını iyileştirecek hangi talepler, hangi tarihte iletilmiştir? Bu talepler nelerdir?

2-) Bu taleplere Bakanlığınız hangi tarihte, hangi cevapları vermiştir?

3-) Astsubay okulları 2002 yılında yüksekokul seviyesine çıkarılmış olmasına rağmen, daha önce mezun olan astsubayların intibakları halen yapılmamış olup, mağduriyetlerine seyirci kalınmıştır. Astsubaylarımızın hak ettikleri bu intibaklar, hangi tarihte ve nasıl yapılacaktır? Bakanlık olarak bu sürece ne gibi katkı sunacaksınız?

4-) Yıllar önce astsubay kıdemli başçavuşlar, yarbay rütbesi kadar maaş almaktayken, bugün yüzbaşı rütbesinin almış olduğu maaşı ancak alabilmektedir. Yıllar içerisinde Astsubaylarımızın eriyen maaşları hak ettikleri seviyeye ne zaman, hangi çalışmayla çıkarılacaktır?

5-) Subay statüsündeki üst rütbeli personele hem çalışırken, hem de emeklilikte maaşlarıyla birlikte ödenen 'makam', 'temsil' ve 'görev' tazminatları, bugün çoğu yerleşim biriminde aynı salahiyette görev yapan astsubaylarımıza neden ödenmemektedir? Bu tazminatlar hem emekli, hem muvazzaf astsubaylarımıza hangi tarihte ödenmeye başlayacak ve mevcut adaletsizlik giderilecektir?

6-) Aynı işi, aynı karargâhta ve aynı öğrenimleri gördükleri halde astsubaylara neden subayların yarısı kadar yan ödeme verilmektedir. Bu eşitsizlik hangi tarihte giderilecektir?

7-) 2006 yılından bu yana Emniyet ve MİT mensuplarına emekliliklerinde ödenen 100 TL zam, astsubaylarımıza da ödenmesi için hangi çalışma başlatılmış, ne zaman uygulamaya geçecektir?”

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasıyla gelen cevabi yazıda ise, “astsubayların maaşlarında önemli artışlar yapıldığı, tazminat artışlarının eşitsizliğe yolaçacağı gibi ilginç cevaplara yer verildi. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından gelen yazı şöyle:

"1.Bilindiği üzere, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Devletin mali imkânları, memleketin ekonomik gelişmesi, milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ve yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği sonucunda 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, 2014 ve 2015 yılı artışları ise “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” ile belirlenmiş olup, 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere askeri personel de dahil kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde brüt 175 TL seyyanen artış yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere % 0,27 oranında ayrıca enflasyon zammı verilmiştir.

Diğer taraftan 2002 Aralık - 2014 Mart döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağlanmış olup, söz konusu artışlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

- Anılan dönemde astsubaylar dahil TSK personeli tüm kamu görevlilerinin yararlanmış olduğu oransal ve seyyanen yapılan genel zamlar ile sosyal haklarda yapılan artışlardan aynen yararlanmıştır.

-  2006 yılı Ocak ayında, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan genel zamma ilave olarak astsubaylar ile diğer TSK personelinin Yan Ödeme Kararnamesinin 1 sayılı Çizelgesindeki yan ödeme puanları % 50 oranında artırılmıştır. Bu artış sonucu astsubay aylıklarında % 2,2 ila % 4 arasında değişen oranlarda ilave artış yapılmıştır.

- 2006 yılında TSK personelinin yan ödeme puanlarında yapılan genel artışa ilave olarak 2002 Aralık-2014 Mart döneminde yan ödeme kararnameleri ile hemen hemen her yıl TSK personeline yönelik kısmi düzenlemeler de yapılmıştır. Örneğin, 2003 yılında subay ve astsubayların yan ödeme puanlarında 500 ila 2500 puan arasında değişen puanlarda ve ayrıca kolordu dahil üst karargahlar ile diğer askeri kurumlarda görev yapan tüm askeri personelin yan ödeme puanlarında ise 900 ila 9450 puan arasında değişen puanlarda; 2009 yılında özellikli bazı birimlerde ve patlayıcı madde imha uzmanı olarak görev yapan astsubayların yan ödeme puanlarında; 2012 yılında astsubay üst karargah öğrenimini bitiren astsubaylar ile il ve ilçe hudutları dışında bulunan karakollarda görev yapan astsubayların yan ödeme puanlarında; 2014 yılında muharip sınıf birliklerinde komutan olarak görev yapan astsubaylar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan sıralı hizmet garnizonuna üçüncü defa veya daha fazla sayıda atanan astsubayların ve bölük, birlik ve ikmal astsubayı olarak görev yapan astsubayların yan ödeme puanlarında önemli oranlarda artışlar yapılmıştır.

- 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin (A) fıkrasına eklenen düzenlemeyle, terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik olarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen birliklerde fiilen görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler için ilave ek tazminat öngörülmüştür. Böylece, kapsama dahil astsubayların aylıklarında, yapılan göreve bağlı olarak 290 TL ila 728 TL arsında değişen tutarlarda artış sağlanmıştır.

- 2006 yılından itibaren ödenmeye başlayan genel ek ödemeden, TSK personeli de yararlandırılmıştır. Bu ödeme, TSK personeli açısından ilave bir iyileştirme niteliğindedir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca, ek ödeme kapsamında astsubaylara 2014 yılı Mart ayı itibarıyla 490 TL civarında ek ödeme yapılmaktadır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, 2002 Aralık - 2014 Mart döneminde astsubay aylıklannda aile yardımı ödeneği dahil % 229 ila % 298 arasında değişen oranlarda artış sağlanmıştır. Aynı dönemde TÜFE’deki artış ise % 166,6 oranında gerçekleşmiştir.

2. Makam ve buna bağlı olarak görev tazminatının emekli astsubaylara da ödenmesi hususunda yapılacak bir düzenlemenin eşitsizliğe yol açacağı düşünülmektedir.

3. 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; emniyet ve MİT mensuplarına her ay emekli aylıkları ile ödenmekte olan 100 TL tutarındaki ödemenin, astsubaylarda dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da ödenmesine imkan sağlanmıştır."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.