logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYEDE KİMLER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla-calisma2Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan Devlet memurlarından, 2-B olarak da adlandırılan arazilerin satış ve iade işlemlerinde fiilen görev yapanlara 6 ay süre ile fazla çalışma ücreti ödenecek.

Sadece Maliye Bakanlığının bazı personeli için düzenleme yapılmış olması, fazla çalışma ücreti ödenmesini bekleyen kamu çalışanlarında hayal kırıklığı yarattı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararına göre, Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan Devlet memurlarından, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla çalışma ücreti ödenecek.

2B arazilerinin satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süreyi Maliye Bakanlığı belirleyecek.

**Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek.

**Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati ve toplamda 6 ayı geçemeyecek.

**Fazla çalışma karşılığında ödenecek ücretin hesabında, saat ücreti olarak 7,70 TL esas alınacak.

**Bu uygulama 1/5/2014-31/10/2014 tarihleri arasında geçerli olacak.

2013 yılında yapılan benzer düzenleme

2013 yılında da benzer bir düzenleme yapılmış ve üç kurumun 2-B arazilerinin satış ve iade işlemlerinde görev yapan personeline fazla çalışma ücreti ödenmişti.  Geçtiğimiz yıl fazla çalışma ücretinden;  Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinden 2-B arazilerini satış ve iadesine ilişkin işlemlerde fiilen görev yapan personel 6 ay süre ile yararlanmıştı.

Söz konusu Karar 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6302

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/3/2014 tarihli ve 2097 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/4/2014 TARİHLİ VE 2014/6302 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığınca belirlenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,54 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümleri, 1/5/2014-31/10/2014 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.