logo yeni

calisanlar2 copy

TH SINIFINDA GRAFİKER KADROSUNDA GÖREV YAPANLARIN ÖZLÜK HAKKI SORUNU

Aktif . Yayınlanma Ücret

grafikerKamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Grafiker kadrosunda görev yapanlar, aynı hizmet sınıfında olup da unvanları mevzuatta sayılan mesleki yükseköğrenim görmüş diğer personel ile eşit özlük haklarına sahip olmamaktan yakınıyorlar.

Grafiker kadrosunda görev yapan memurların özlük hakları

Fakültelerin grafik eğitimi veren bölümlerinden mezun olarak kamu kurumlarında Devlet memuru olarak Grafiker unvanlı kadrolarda görev alanlar;

-Ek gösterge bakımından:657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünde, kadroları bu sınıfta olan yükseköğrenimli diğer personel arasında,

-Özel hizmet tazminatı bakımından: Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar eki Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin Teknik Hizmetler bölümünde, kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapanlardan mesleki yükseköğrenimli diğer personel arasında,

-Yan ödemeler bakımından: Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar eki Yan Ödemeler Cetvelinin Teknik Hizmetler bölümünde, en az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personel arasında,

-Ek ödemeler bakımından:375 sayılı KHK eki Ek Ödeme Cetvelinin, kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan personele ilişkin bölümünde,  bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunan personel arasında

değerlendirilmektedirler.

Öte yandan, “Grafiker” kadrosuna atananların kazanılmış hak aylık derecelerine 1 derece ilave edilmesiyle ilgili olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından; “... Grafiker unvanlarının 657 sayılı Kanunun 36/A/4 üncü maddesinde yer almaması nedeniyle bu unvanlara haiz personelin aynı madde belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olmaları halinde, mezkur hüküm uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine bir derece ilave edilebileceği” yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Grafiker kadrosunda görev yapanların aylık net ücretleri

Grafiker kadrosunda görev yapanların 2014 yılı aylık net maaşları Teknik Hizmetler Sınıfında lisans mezunu olarak “Grafiker” kadrosunda görev yapan ve ilave 1 derece ilerlemesinden yararlanmamış personelin aylık net ücretleri konusunda bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmada aşağıdaki tablodaki rakamlara ulaşılmıştır.

DERECE KADEME

HİZMET YILI

15 MAYIS 2014 AYLIK NET ÜCRET

1/4

25

2.658 TL

1/3

25

2.655 TL

1/2

25

2.652 TL

1/1

24

2.647 TL

2/3

23

2.640 TL

2/2

22

2.636 TL

2/1

21

2.632 TL

3/3

20

2.551 TL

3/2

19

2.547 TL

3/1

18

2.544 TL

4/3

17

2.519 TL

4/2

16

2.516 TL

4/1

15

2.513 TL

5/3

14

2.328 TL

5/2

13

2.325 TL

5/1

12

2.322 TL

6/3

11

2.320 TL

6/2

10

2.317 TL

6/1

9

2.315 TL

7/3

8

2.313 TL

7/2

7

2.310 TL

7/1

6

2.308 TL

8/3

5

2.251 TL

8/2

4

2.240 TL

8/1

3

2.238 TL

9/3

2

2.236 TL

9/2

1

2.234 TL

9/1

0

2.232 TL

NOT:

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Çalışılan hizmet bölgelerine göre değişiklik gösterebilen ek özel tazminat ödemeleri ile arazi tazminatı ödemeleri ve görev yapılan kurumdan kaynaklı yan ödeme puan fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

**Tabloda hizmet süreleri 6 yıldan az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.

**Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.