logo yeni

calisanlar2 copy

ŞEF UNVANLI PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma Ücret

sefKamu kurum ve kuruluşlarında “şef” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, özlük haklarında iyileştirilmesi konusunda Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, şeflerin özlük haklarında iyileştirme yapılması düşünülmüyor.

Şef kadrolarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda verilen bir soru önergesine cevap niteliği taşıyan ve Bakan ŞİMŞEK’in imzaladığı açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, kamuda istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları; hizmet sınıfı ve kadro unvanı başta olmak üzere öğrenim durumu, görev yeri ile görev, yetki ve sorumluluklarına göre farklı personel kanunlarında veya diğer ilgili mevzuatta düzenlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca herhangi bir kamu görevlisine, kadro ve görevin yanı sıra şahsi ve medeni durumu gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle çeşitli adlar altında sosyal hak ve yardım niteliğinde birtakım ödemeler de yapılmaktadır. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar ise Devletin mali imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi ve milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği sonucunda 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır.

Diğer taraftan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen “eşit işe eşit ücret” politikası ile farklı kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer unvanlı kadrolarda çalışan kamu görevlilerinin aynı tutarda ek ödemeden yararlandırılmasını sağlamak amacıyla kurumsal ek ödemeler başta olmak üzere mali haklar kapsamında değişik adlar altında ve farklı tutarlarda yapılan ilave ödemeler yürürlükten kaldırılarak tek bir ek ödeme sistemi getirilmiştir. Bu kapsamda kurumlar arasında ücret dengesizliğine yol açan ve mevzuatı uyarınca Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuramların personelinin yararlandığı fazla çalışma ücretleri de yürürlükten kaldırılarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 13 üncü madde uyarınca belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede, aynı personel kanununa tabi olup, aynı hizmet sınıfında yer alan aynı veya benzer kadro ve pozisyonlarda bulunan personel arasındaki ücret farklılıkları giderilmiş ve bunların aynı düzeyde ücret almalarına imkan sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 31/12/2013 tarihi itibarıyla 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarında 21.714 şef istihdam edilmekte olup, söz konusu personelin mali ve sosyal haklarında münferit bir düzenlemeyle ilave artışlar yapılmasına yönelik halihazırda Bakanlığımızca yürütülmekte olan bir çalışma bulunmamaktadır. Bundan sonraki dönemlerde kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarına yönelik yapılacak mevzuat çalışmalarında sadece belirli bir meslek grubunun veya kurum personelinin mali haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemelerin yapılması yerine, ortaya çıkabilecek sorunların bütüncül bir yaklaşımla, tüm kamu kesimini kapsayacak genel düzenlemelerle çözüme kavuşturulması düşünülmektedir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.