logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLARININ YARARLANABİLECEĞİ SOSYAL YARDIMLAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

sosyal-yardimlarDevlet memuriyetine girenlere, aylık ve diğer mali haklarının yanı sıra bazı sosyal yardımlar da yapılmaktadır.

Çeşitli yasal düzenlemelerle memurlara tanınan sosyal yardımlardan bazıları zaman içerisinde yürürlükten kaldırılabilmekte, bazıları ilgili yasalarda yer almaya devam etmesine rağmen uygulama imkanı bulamamakta, bazıları ise öngördüğü yardım miktarının zaman içerisinde çok düşük seviyelerde kalması nedeniyle anlamını yitirebilmektedir.

Yasal düzenlemelerle Devlet memurlarına tanınmış olan sosyal yardımlardan bazıları şöyle:

Aile Yardımı Ödeneği

Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödeneği verilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız …

Eş için aile yardımı: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi için aile yardımı ödenir.

Eş için aile yardımı miktarı: Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. 2014 yılı için bu miktar 164,31 TL’dir.

Çocuk için aile yardımı: Memura, çocuğunun; doğması, evlat edinmesi veya geçimini sağlayacağı üvey çocuk sahibi olmasını sağlayacak bir evlilik yapması üzerine çocuk için aile yardımı ödeneği verilir. Çocuğun evlenmesi, erkek çocuğun 25 yaşını doldurması, çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması, çocuğun ölmesi gibi hallerde ise, verilmekte olan ödenek kesilir.

Çocuk için aile yardımı miktarı: Her bir çocuk için ödenecek aile yardımının miktarı, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. Bu miktar, 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için bir kat artırımlı ödenir.  2014 yılı için bu miktar, 72 ay ve daha küçük her bir çocuk için 38,50 TL ve 72 aydan büyük her bir çocuk için ise 19,25 TL’dir.

Doğum Yardımı Ödeneği 

Çocuğu dünyaya gelen memurlara, talepleri üzerine doğum yardımı ödeneği verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız …

Doğum yardımının miktarı: Çocuklarının doğumu nedeniyle, memurlara 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı yapılır. 2014 yılı için bu miktar 192,50 TL’dir.

Ölüm Yardımı Ödeneği

Eşi veya çocukları ölen memura ve memurun ölümü halinde ise önceden belirlemiş olduğu kişiye veya aile fertlerine ölüm yardımı yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız …

Eş veya çocuğun ölümü: Memura, Devlet memuru olmayan eşinin veya aile yardımı ödeneğinden yararlanmakta olan çocuğunun ölümü halinde, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır. 2014 yılı için bu miktar 731,48 TL’dir.

Memurun ölümü: Devlet memurunun ölümü halinde, sağlığında kurumuna bildirmiş oldu kimseye; kimseyi bildirmemişse eşine ve çocuklarına; bunlar yoksa anne ve babasına; bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır. 2014 yılı için bu miktar 1.462,96 TL’dir.

Cenaze Yardımı

Memurlar ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ölümü hallerinde, cenaze masraflarının tamamının ya da bir kısmının memurun kurumu tarafından karşılanması söz konusu olabilmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız …

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderlerinin tamamı kurumları tarafından karşılanır.

Yurt dışında görevli iken ölen memurlar ile yurt dışında sürekli görevlerde bulunan memurların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler de memurun kurumu tarafından karşılanır.

Yiyecek Yardımı

Memurlara yiyecek yardımı verilmesi hususu 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olmakla birlikte, bazı kurumların personel sayısının az olması, bazı kurumların ise konuya duyarsız kalmaları nedeniyle bu kurumlarda görev yapan personelin yemek yardımından yararlanamaması söz konusu olabilmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız…

Yemek verme şeklinde yapılan yemek yardımından kaynaklanan giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, yardımdan yararlanabilecek personel sayısına göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise yemek yiyenlerden alınır.

Toplu Sözleşme İkramiyesi 

Kamu görevlileri sendikalarına üye olan Devlet memurlarına her 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin de memurunyeri.com olarak sosyal yardım kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.  Ayrıntılar için tıklayınız…

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen Devlet memurlarına ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte net 44,66 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir. Bu miktar 2015 yılında net 59,54 TL olarak ödenecektir.

Sosyal Denge Tazminatı

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay sosyal denge tazminatı adı altında yapılan ve sosyal yardım kapsamında değerlendirilebilecek ödemeler de söz konusudur.  Ayrıntılar için tıklayınız…

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödemesi yapılması durumunda, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyeceği gibi personelde belli bir sendikaya üye olması şartı da aranmaz ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personel bu ödemeden yararlandırılır.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 2014 yılı için net 616,21 TL olabilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.