logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN HAPİS CEZASI NEDENİYLE GÖREVİNDEN AYRI KALDIĞI DÖNEMLER İÇİN AYLIK ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

hapisDevlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirmeyen bir hapis cezasına çarptırılan ve tahliye olduktan sonra görevlerine geri dönen Devlet memurlarına,  cezalarının infazı süresince aylık ve diğer özlük haklarının ödenip ödenmeyeceği konusunda yargı yerleri tarafından farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Trafik kazası yoluyla, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda ölüme sebebiyet ve yaralama suçundan dolayı 5 yıl beş yıl hapis cezası alan bir öğretmen hakkında da benzer bir olay yaşanmıştır.

Aldığı ceza nedeniyle hapis yatan ve şartlı tahliye edilen öğretmen, hapis cezasının infazına başlanıldığı tarih ile şartlı tahliye edildiği tarih arasında kalan dönem için aylık ve diğer özlük haklarından yararlanmak istemiş, ancak bu talebi idare tarafından reddedilmiştir.

**Hapis yattığı döneme ilişkim maaş ve özlük hakları ödenmeyen öğretmen tarafından açılan davaya bakan İdare Mahkemesi;  görevden uzaklaştırılan,  tutuklanan veya gözaltına alınan memurların parasal haklarına ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleme yapıldığını ancak memurluğa engel olmayan hükümlülük haline ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğini belirterek, aynı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca güvenceye sahip olan davacının memurlukla ilişiği devam ettiği sürece aylık ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılmayacağından hareketle, dava konusu işlemin iptaline Karar vermiştir.

**Fiilen görev yapmadığı dönem için davacıya mahrum kaldığı iddia edilen maddi kayıpların ödenmesine olanak bulunmadığını öne süren Davalı idare, Mahkeme kararının temyizen  incelenerek bozulmasını istemiştir. Konuyu değerlendiren Danıştay 2. Dairesi;

Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurlarının memurluğuna son verilemeyeceği ile aylık ve başka haklarının elinden alınamayacağı düzenleyen 657 sayılı Kanun hükmünün, Devlet memuru statüsünde olan memurların bu statülerinin devamı süresine ilişkin olduğu,

Görevine son verilmesine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine tekrar görevine başlatılmış olan Davacının, kadrosu saklı kalmak kaydıyla memuriyetle ilişiğinin geçici olarak kesilmesine ve cezasının infazı süresince de aylık ve diğer özlük haklarından yararlandırılmamasına Karar verildiği,

Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı nedeniyle cezaevinde bulunan kişinin, infaz süresince kamu hizmetlerinden de yasaklı olacağı; bu kişilerin infaz süresince Devlet memuru olmalarına veya Devlet memurluğu statüsünü sürdürebilmelerine hukuken imkan bulunmayacağı; bu süre içinde memur statüsünü taşımayan bir kişinin, yasalarla memurlara tanınan haklardan yararlanamayacağının değerlendirildiği,  

İhtiyati bir tedbir kararı niteliğinde olan idari işlemlerle görevinden uzaklaştırılan ya da adli yargı makamlarınca gözaltına alınan memurlara bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesine imkan tanıyan 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırma düzenlemesinde,  memuriyete engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup da cezası infaz edilenlerin, infaz süresince aylık ve diğer özlük haklarından yararlandırılacaklarına dair her hangi bir hükmün yer almadığı

şeklindeki değerlendirmelerden hareketle, İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmediğine ve Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne oy çokluğuyla Karar verirken, İdare Mahkemesince verilen Karar ve gerekçesinin hukuka ve usule uygun olduğu yönünde karşı oy da kullanılmıştır.

Söz konusu Karar… 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.