logo yeni

calisanlar2 copy

ENGELLİ İNDİRİMİNİN ARTIRILMAMA NEDENİ AÇIKLANDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

engelliEngelliler hakkında uygulanan Gelir Vergisi indirim tutarlarının 2014 yılında artırılmama nedeni konusunda Maliye Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

Engellilerin Gelir Vergisi indirimi tutarlarının belirlenmesinde Ülkedeki enflasyon farkı, artan vergi oranları ve zamların göz ardı edildiği iddialarından hareketle verilen ve Engelli çalışanlara uygulanan 2014 vergi indirimlerinin hangi kriterlere göre belirlendiği hususunda cevap istenen soru önergesine Maliye Bakanlığı tarafından cevap verildi.

Bakan Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan yazıda şöyle denildi:

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında yer alan bazı maktu had ve tutarlar kendi kanunlarında yer alan yetkiler çerçevesinde 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2013 yılı için tespit edilen ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılmıştır.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinde, “2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir ...“ hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 2014 yılında uygulanacak olan engellilik indirim tutarları, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanarak, 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Maliye Bakanının açıklamasında sözü edilen, 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “1.3. Engellilik İndirimi Tutarları” başlıklı bölümünde, “Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.” denilmiş olup, belirtilen tutarlar 2013 yılında geçerli olan tutarlarla aynıdır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.