logo yeni

calisanlar2 copy

657 SAYILI DMK'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

polis3Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan bazı personelin derece ve kademe ilerlemesine sınırlama getiren düzenlemenin kaldırılması için hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile, 657 sayılı Kanunun 36/B/3 maddesinde yer alan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan bazı personelin derece ve kademe ilerlemesine sınırlandıran düzenlemenin kaldırılması ve özlük hakkı eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanıyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde şöyle denildi: “Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan polis memurlarının çok stresli ve zor bir görevi yerine getirmelerinin karşılığında, çalıştıkları süreye göre kademe ve derecelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Kamu memurunun hizmet verdiği süreye göre, 1 inci derecenin son kademesine gelebilme hakkı olmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile baş komiser ve emniyet amirleri dışında kalanların en fazla 3 üncü derecenin son kademesine; başkomiser ile emniyet amirlerinin 2 inci derecenin son kademesine ilerlemelerine izin verilmiştir. Diğer bir deyişle Yasa ile polis memurlarının derece ve kademe ilerlemeleri engellenmiştir.

Polis memurlarının derece, kademe ilerlemelerine yasal sınırlama konulmaması, özlük işlemlerinde unvana göre ayrım yapılmaması, hizmet süresi esasına göre hareket edilmesi önemli bir mağduriyeti giderecektir...”

Kaldırılması istenen düzenleme 

“3 –Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarından:

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) Yukarıda sayılanlardan yükseköğrenimli olanlar 1 inci derecenin son kademesine,

d) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine, kadar yükselebilirler.”

Söz konusu Kanun Teklifi

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 inci maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün “B)” bendinin “3-” numaralı alt bendiyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.