logo yeni

calisanlar2 copy

BAŞKA BİR KADRO UNVANININ ZAM VE TAZMİNATINDAN NASIL YARARLANILIR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

ikinci-gorev2Bulundukları kadro unvanı, kadro derecesi, kazanılmış hak aylık derecesi ve eğitim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak ücretleri belirlenen Devlet memurlarından, üst öğrenimi bitirip de bulundukları kadro unvanı değişmeyenlerden bazıları hakkında, üst öğrenim nedeniyle atanabilecekleri kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatlar uygulanabilmektedir.

Üst öğrenimi biten memurların hakları

Devlet memurlarının üst öğrenimi tamamlamaları halinde;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesinde yer alan; “Memuriyette iken … üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmüne istinaden haklarında intibak işlemi yapılmakta ve kazanılmış hak aylık dereceleri yeniden belirlenmektedir.

-İntibak işlemi sonucuna göre, kadro derecelerinin yükselmesi de söz konusu olabilmektedir.

-Kazanılmış hak aylığı ve kadro derecesindeki değişmeye bağlı olarak, bulundukları kadroya ilişkin haklar çerçevesinde aylık ücretlerinde de artış görülebilmektedir.

Başka bir kadronun zam ve tazminatından yararlanmak 

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiş ve 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel tebliğinde de konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Buna göre, kadro unvanı değişmeden, başka bir kadro unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanabilmek için;

-İlgili memurun teknik veya sağlık hizmetleri sınıflarında görev yapıyor olması gerekir.

-Bitirdiği üst öğrenimin, bulunduğu hizmet sınıfında bir kadroya atanmaya imkan veren türde olması gerekir.

-İlgili memurun, üst öğrenimin bitirdiğine dair diploma veya çıkış belgesini kurumuna iletmiş olması gerekir.

Üst öğrenim nedeniyle başka kadro unvanının zam ve tazminatlarından yararlanamayacak olanlar

Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfları dışında görev yapan memurlar, hangi üst öğrenimi bitirmiş olurlarsa olsunlar, kadro unvanları değişmedikçe, bulundukları kadro dışındaki başka bir kadro unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanamazlar.

Teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında bulunmakla birlikte, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanmaya imkan vermeyen bir üst öğrenim bitirmiş olanlar hakkında, bitirdikleri üst öğrenim nedeniyle zam ve tazminat ödenmez.

Mesleki üst öğrenim

Teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla belirlenmektedir. Ancak, üst öğrenime ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kararların bazen değiştiği, üst öğrenim sayılan eğitimlerin sonradan üst öğrenim sayılmaması ya da tersi yönde kararlar verilmesi durumlarıyla da karşılaşılabilmektedir.

Öte yandan, bitirdikleri programların aynı hizmet sınıfında (teknik veya sağlık) görev almaya imkan vermesine rağmen, bu öğrenimlerin mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilmemesi nedeniyle ilgililerin daha yüksek zam ve tazminatlardan yararlandırılmadıkları durumlarda,  açılan davalar üzerine Mahkemeler tarafından yapılan işlemlerin iptali yönünde kararlar verildiği de görülebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.