logo yeni

calisanlar2 copy

EKONOMİSTLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

ekonomistKamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Ekonomist unvanlı kadrolarda görev yapan personele ödenen özel hizmet tazminatı ve bu tazminatın artırılmasına ilişkin çalışmalar konusunda Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bir soru önergesine cevap niteliği taşıyan ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan açıklamada şöyle denildi: 

“Bilindiği üzere, 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve takip eden yıllarda da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde lise dengi öğrenim görenlerden en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunlarına kadar her derecedeki eğitim ve öğretimin “mesleki teknik” bir içeriğe sahip olması şart koşulmuştur. Söz konusu bölümün 1/a, b ve c sıralarında kurumların Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan ve fiilen görev yapanlar unvan olarak sayılmış, (d) sırasında ise “unvanları (a), (b) ve (e) sıralarında sayılmayan diğer mesleki teknik yüksek öğrenimlilerden” ibaresi yer almıştır. Ekonomistler, unvanları sayılmadığı için (a, b ve e) sıralarına, öğrenimleri “mesleki teknik” olmadığı için de (d) sırasına girmemekte, III sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin (G) bölümünde açıkça Ekonomist unvanı zikredildiğinden %50 oranında tazminat ödenmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Cetvelin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” kısmında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personele unvan veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeler tespit edilmiş olup, söz konusu ek göstergeye ilişkin düzenlemenin Ekonomist kadrosundakilere tazminat ödenmesine hiçbir şekilde dayanak teşkil etmesi mümkün bulunmamaktadır. Zira, zam ve tazminatlar ile ek göstergeler birbirlerinden tamamen bağımsız bir şekilde düzenlenmiş olup biri diğerine esas teşkil eder durumda bulunmamakta, her bir ödeme unsurunu düzenleyen mevzuat sadece kendi içerisinde bir bütünlük ve tamamlayıcılık özelliği göstermektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Ekonomist unvanlı kadrolarda bulunan personelin yararlandığı tazminat oranına ilişkin olarak Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yeni bir düzenleme yapılmasına yönelik Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.