logo yeni

calisanlar2 copy

SGK EK ÖDEMELERİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE KONU EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

meclis2Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki sorunların ve mağduriyetlerin araştırılarak belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

Artvin milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN ve arkadaşları tarafından hazırlanan araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal güvenlik kurumunda çalışan sağlık çalışanlarının 5502 sayılı kanunun 28. Maddesi gereğince %700 e kadar ek ödeme alabilme hakkı bulunmaktadır. 2005 yılından günümüze kadarki süreç içerisinde bu ek ödemede bazı küçük değişiklikler olsa bile 22.01.2010 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararında belirtilen oranlarda ve usullerde ödeme yapılmaktadır. Yeni çıkarılmak istenen ek ödeme usul ve esaslarında ek ödemelerin büyük bir kısmı idarecilerin inisiyatiflerine bırakılmaktadır. Yeni çıkartılacak olan ek ödeme usul ve esasları C ve D sütunlarındaki ödeme oranlarını yöneticinin inisiyatifine bırakmaktadır. C sütunundaki 165 puan için yeni çıkartılmak istenen ek ödeme usul ve esaslarında “Ek Ödeme Oranı” başlığı altında  C sütununda yer alan oranlar; fatura ve reçete inceleme, komisyonlar denetim ve sağlık kurulu işlemlerinin tamamlanması gibi kriterler esas alınmak suretiyle Kurum Başkanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Belirlenen kriterlere göre birim amirlerince her ay yapılacak ek ödeme oranları takip eden ayın en geç onuncu günü itibariyle tahakkuk birimlerine bildirilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükümden dolayı da verilecek olan 165 puanın ödenmesinde “Belirlenen kriterlere göre birim amirlerince her ay yapılacak ek ödeme oranları” hükmü gereğince amirlerin direk dahli olacak demektir. D sütunundaki 55 puan için yeni çıkartılmak istenen ek ödeme usul ve esaslarında “Ek (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerin B sütunu ile Ek (5) ve (6) sayılı cetvellerin (D) sütununda yer alan ek ödeme oranları; personelin yapılan işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski, işin zamanında bitirilebilmesi, verilen idari görevleri, zamanında ve etkin şekilde yerine getirilebilmesi gibi faktörleri de göz önünde bulundurularak birim amirince belirlenir. Belirlenen ek ödeme oranları takip eden ayın en geç onuncu günü itibariyle birim amirince tahakkuk birimlerine bildirilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükümden dolayı da verilecek olan 55 puanın ödenmesinde amirlerin direk dahli olacak demektir. Devlet Personel Başkanlığının öncülüğünde çıkartılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılış gerekçesi, devlette aynı kadroyu işgal eden personellerin eşit ücret almalarını, sağlamak, kurumlar arası farklılıkları ortadan kaldırmak, idarecilerin yetkisinde olan birçok kalem altındaki ödemeyi personelin maaşında sabitleyerek personele yapılacak mobbingi azaltmak olarak amaçlanırken; şimdi buna öncülük etmiş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi çalışanlarının ek ödemesinde çok ciddi meblağları yöneticilerin iki dudağı arasına bırakması yadırganmaktadır.

Personelin yapılan işe ilişkin bilgi ve yeteneğini idareciler neye göre değerlendirecek? Örneğin hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları kriterini kim nasıl değerlendirecek? Yapılan iş gereği muhataplardan maddi kesintiler yapan sağlık çalışanları muhataplarını nasıl memnun edecekler ve bunu hangi idareci objektif değerlendirebilecek?

5502 sayılı Kanunun 28. Maddesi “Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan; tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %700’ünü, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personele ise %225’ini geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. İş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin kadro unvanı, derecesi, performansı ile kullanılan izin ve istirahat raporları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.” Hükmünü getirmiştir. Bu Şekilde iken sağlık personelinin ek ödeme usul ve esaslarına nasıl oldu da kanunda bulunmayan “hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları” gibi bir kriter yerleştirildiği anlaşılamamıştır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.