logo yeni

calisanlar2 copy

SOSYAL DENGE TAZMİNATI NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

sozlesmeKamu kurumlarının bazılarında görev yapan personele, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay “sosyal denge tazminatı” adı altında ödeme yapılabilmektedir.

Sosyal denge tazminatından yararlanabilecek olanlar

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda;  kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışanların kamu görevlisi olarak değerlendirileceği ve toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, kurumlar tarafından yapılacak denge tazminatı ödemelerinde, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyecek, personelde belli bir sendikaya üye olma şartı aranmayacak ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin (memur, 4/B, 4/C gibi) bu ödemeden yararlandırılması gerekecektir.

Öte yandan, ödenecek sosyal denge tazminatının miktarı konusunda, aynı kadro veya pozisyondaki kamu görevlileri arasında farklı uygulamalara da gidilemeyecektir.

Tazminatın aylık miktarı

Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, toplu sözleşme ile belirlenecek tavan tutarı geçmemek üzere, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bu yerlerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenmektedir.

2013 yılında imzalanan toplu sözleşmeye göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir. (1 Ocak 2014 itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı 731,48 TL’dir)

Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilmektedir.

Sosyal denge tazminatının, vergiden istisna tutulmadığı için Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabi olacağı değerlendirildiğinden, bu tazminatın tavan tutardan ödeniyor olması durumunda, brüt 731,48 TL tutarındaki tazminat %15 Gelir Vergisi diliminde aylık net 616,21 TL olarak ödenecektir.

Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin uygulanma zamanı

Mahalli idareler ile ilgili sendikalar arasında yapılacak sosyal denge sözleşmesi, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanmaktadır. Ancak, yapılan sözleşmenin süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçememektedir.

Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, bu sözleşmelere dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak oluşturmamaktadır.

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapamayacak olan mahalli idareler

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapabilecek olan mahalli idarelerin;

-Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması,

-Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borçlarının bulunması,

-Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde %30’unu, il özel idaresinde %25’ini (2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede bu oaranın %30 olarak uygulanması kararlaştırıldı) aşması

hallerinde, bu kurumlarda denge tazminatı sözleşmesi yapılamaz.

Sözleşmenin yapılmasından sonra yukarıda belirtilen koşulların oluşması durumunda ise yapılmış olan sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.