logo yeni

calisanlar2 copy

2014 YILI KATSAYILARI VE SÖZLEŞME TAVAN TUTARLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas11Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü “Mali ve sosyal haklar” konulu Genelge yayınladı. Genelgede, kamu çalışanları hakkında 2014 yılında uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin bilgi ve açıklamalar yer aldı.

Genelgede yer alan hususlardan bazıları şunlar:

Enflasyon farkı zammı

**Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 Yılı ikinci altı aylık döneminde %3,27 oranında artış gerçekleştiğinden, %0,27 oranında enflasyon farkı zammı oluştu.

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların aylık ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan aylık katsayısı (0,076998)’e, taban aylık katsayısı (1,205274)’e, yan ödeme katsayısı ise (0,024416)’e yükseltildi.

**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin ücret tavanı 4.214,74 TL’ye yükseltildi.

**Sözleşmeli Personelin ücret tavanı 3.75734 TL’ye yükseltildi.

**Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 4.342,58 TL’ye yükseltildi.

**Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme taban ve tavan ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecek.

**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam veya programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan sözleşme ücretlerine 175 TL ilave edilecek.

Programcı ve çözümleyiciler

**Programcı ve çözümleyiciler hakkında zam ve tazminatlar bakımından Toplu Sözleşmede belirtilen Teknik Hizmetler Sınıfının ilgili bölümleri uygulanacak ve bu personel hakkında Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü ayrıca dikkate alınacak.

**Programcı ve çözümleyiciler, ek ödemelerini önceden aldıkları oranlar üzerinden almaya devam edecek.

Asgari geçim indirimi

2014 yılında asgari geçim indirimi hesabında 1.071 TL olan brüt asgari ücretin esas alınacak.

Mal bildirimine esas miktar

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uygulamasında esas alınacak şube müdürü maaşı 3.316,40 TL olacak.

666 sayılı KHK'nın iptal edilen hükümleri

666 sayılı KHK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ek ödeme, ikramiye ve fazla çalışma ücretleri gibi ödemelere ilişkin hükümlerinin, TBMM tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece kendiliğinden yürürlüğe girmesi mümkün değildir.

Döner sermaye ödemesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personele, kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler, yine ayni şekilde döner sermaye gelirlerinden ödenecek.

14 günlük zam farkı

1/1/2014-14/1/2014 tarihleri arasındaki fark tutarları, hesaplanmalarını müteakiben kamu çalışanlarına ödenecek.

Söz konusu Genelge için tıklayınız

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.