logo yeni

calisanlar2 copy

ŞEF UNVANLI PERSONELİN HEPSİ ÖZ EVLAT DEĞİL

Aktif . Yayınlanma Ücret

05.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yan Ödeme Kararnamesi) ile “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar” düzenlenmiştir.

Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “II ve III sayılı cetvellerde yer alan tazminatların miktarı, en yüksek Devlet memuru aylığına(ek gösterge dahil), cetvellerde gösterilen oranların uygulanması suretiyle belirlenir…) denilmiştir.

Düzenlemede;

-II sayılı Cetvel’in Özel Hizmet Tazminatı başlıklı kısmının, (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünde 16 ncı grupta; 3 üncü ve 4 üncü derecelerden aylık alan “Şef”lerin Özel Hizmet Tazminatı %60,

-III sayılı Cetvel’in Diğer Tazminatlar başlıklı kısmının, (F) Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünde; Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlardan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunup 3 üncü ve 4 üncü derecelerden aylık alan “Şef”lerin Adalet Hizmetleri Tazminatı %110

olarak belirlenmiştir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan “Şef”ler;

-Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) çalışanlar (%110),

-Diğer kurumlarda çalışanlar  (%60)

şeklinde ayrılmış ve haklarında farklı tazminatlar öngörülmüştür.

Bu düzenleme ile iki gruptaki Şef unvanlı personel arasında 358.-TL fark oluşmaktadır. Bu farkın, aynı unvanlı, aynı hizmet sınıfına dahil personel arasındaki hangi farktan kaynaklandığı da bilinmemektedir. Böyle bir farkın; personelin nitelikleri arasında belirgin bir farkın varlığından ya da iş yükü bakımından gözle görülür bir ağırlık farkından kaynaklanması gerekirken, ayrıcalık tanınan kurumların iş yükü ile söz konusu unvandaki personelinin niteliklerine ilişkin düzenlemeler değerlendirildiğinde, böyle bir farkın olmadığı da açıkça görülmektedir.

Aynı unvanlı personele farklı tazminat ödenmesi, daha ağır şartlarda çalışmalarına ve daha nitelikli olmalarına rağmen, sırf özel muamele gören kurumlarda çalışmıyor olmaları nedeniyle tazminatları düşük belirlenen Şef unvanlı personelin motivasyonunu ve iş verimini olumsuz etkilemektedir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Şef kadrosunda görev yapan ve aynı derecelerden aylık alan personel hakkında farklı oranlarda tazminat öngörülmüş olması, eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gibi, eşit işe eşit ücret uygulamaları kapsamında ortadan kaldırılması gereken bir durum olduğundan, konunun ilk fırsatta çözümlenmesi beklenmektedir.

logo

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.