logo yeni

calisanlar2 copy

68/B UYGULAMASININ MAAŞA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

para3Devlet memurlarından bazıları, derece yükselmesindeki süre şartına bağlı olmaksızın amirlerin takdiri ile ilk dört dereceli kadrolara atanabilmekte ve bu atamalar memurların özlük haklarında da belirgin değişikliklere neden olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan ve “torba kadro” diye de adlandırılan düzenlemeye göre; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atama yapılabilmektedir.

Bu uygulamadan yararlanamayanlar

-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki ilk 4 dereceli kadrolara 68/B hükümlerine istinaden atama yapılmamaktadır.

-Yükseköğrenim görmemiş olanlar ile atama yapılacak derece için aranan hizmet süresi şartına sahip olmayanlar da bu düzenlemeden yararlanamamaktadırlar.

-Kanunda ifade edilmemiş olmakla birlikte, YHS kapsamındaki kadroların derecelerinin genellikle ilk dört derecede bulunmaması nedeniyle, bu hizmet sınıfında 68/B uygulamasından yararlanma imkanı olamamaktadır.

-Bulundukları kadro unvanı için ilk dört derecede kadro ihdas edilmemiş olan Devlet memurları da bu imkandan yararlanamamaktadır.

68/B uygulamasında hizmet şartı

Bu düzenlemeden yararlanacakların, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre belirlenmiş hizmet süresine sahip olmaları da gerekmektedir. Buna göre;

-1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlara atanacaklarda en az 12 yıl,

-1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlara atanacaklarda en az 10 yıl,

-3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacaklarda en az 8 yıl

hizmet süresi şartı aranmakta olup, yükseköğrenim süresi 4 yıldan az olanlar için bu sürelere 2 yıl daha ilave edilmektedir.

68/B uygulamasının maaşa etkisi

Devlet Memurları Kanununun 68/B düzenlemesinden yararlananlar, atandıkları kadro derecesinin ek gösterge, makam tazminatı, temsil/görev tazminatı gibi haklarından da yararlanmalarının yanı sıra aylık ücretleri de bu dereceler üzerinden hesaplanmaktadır.

68/B uygulamasının memurların aylık ücretlerine etkisini görebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak burada yer vereceğimiz çalışmada, aynı gün işe başlayan ve aynı hizmet süresine sahip olan bazı unvanlardaki memurların 68/B uygulamasından yararlanma ve yararlanmama durumlarının 2014 yılı aylık net ücretlerini nasıl etkilediği ortaya konulmuştur.

68/B UYGULAMASININ BAZI PERSONELİN AYLIK ÜCRETİNE ETKİSİ

UNVAN

HİZMET YILI

KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECE KADEME

68/B İLE ATANMAYAN

68/B İLE ATANAN

KADRO DERECESİ

15/01/2014 AYLIK NET MAAŞ

KADRO DERECESİ

15/01/2014 AYLIK NET MAAŞ

MÜHENDİS

10

5/3

5

3.105

1

3.371

HEMŞİRE

10

5/3

5

2.413

68/B UYGULANMAZ

ÖĞRETMEN

10

6/3

6

2.163

68/B UYGULANMAZ

TEKNİKER

10

5/1

5

2.312

3

2.528

UZMAN (MERKEZ KARİYER)

10

5/3

5

4.054

1

4.838

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

10

6/3

6

2.047

 

2.460

GELİR UZMANI

10

5/3

5

2.947

1

3.124

İL EĞİTİM DENETMENİ

10

5/3

5

3.042

1

3.223

İSTATİSTİKÇİ

10

5/3

5

2.665

1

2.963

AVUKAT

10

5/2

5

2.926

1

3.204

VAİZ

 10

6/3

6

2.202

1

2.508

(Memurların 10 hizmet yılında ulaşmış oldukları derece ve kademeler tahmini alındığından, personele göre farklılık gösterebilir.)

Not: Hesaplamada;

**2014 yılı maaş hesabında, 2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli olan katsayılar, 175 TL brüt taban aylığı artışı dahil edilerek (öğretmen unvanlı personel için ayrıca özel hizmet tazminatı oranı 10,28 artırılarak)  ve asgari geçim indirimi 78,91 TL olarak kullanılmıştır.

**Aile yardımı bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen ek ödeme miktarı, sabit döner sermaye olarak dahil edilmiştir.

**Çalışılan bölge, yer ve kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Gelir Vergisioranı %15 olarak uygulanmıştır.

**Yabancı Dil Tazminatı ve ek ders ödemeleri dikkate alınmamıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.