logo yeni

calisanlar2 copy

AMİRİN TAKDİRİYLE AYLIK ÜCRET NASIL ARTAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

para2Devlet memurlarının özlük hakları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olmakla birlikte, atamaya yetkili amirler tarafından istenmesi halinde, bazı şartlar altında memurların aylık ücretlerinde artışa sebep olacak şekilde atamalar da yapılabilmektedir.

Memurların aylık ücretlerinde amir takdiriyle artış yapılması sonucunu doğuran çeşitli haller (68/B uygulaması gibi) olmakla birlikte, burada sadece görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar arasında yer alan ancak aynı görev grubunda olmaları nedeniyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına gerek duyulmaksızın yapılan naklen atamalardan söz edilecektir.

Görevde yükselme yönetmeliklerinde aynı görev grubunda ya da görev grubunun aynı alt görev grubunda yer alan ve birinden diğerine geçilmesi sınav şartına bağlanmamış olan unvanların aylık ücretleri arasında farklılık olduğu durumlarda, kurumlarda atamaya yetkili amirlerin takdiri ile personelin aynı grup içerisinde naklen ataması yapılarak aylık ücretinin artırılması sağlanabilmektedir.

Hangi görevlere naklen atama yapılabilir?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, aynı düzey görevi ; “Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevler” olarak tarif etmiş  ve  bir unvandan aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabileceğini de hükme bağlamıştır.

Öte yandan, kurumlar tarafından çıkarılan görevde yükselme yönetmeliklerinde genellikle; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, muhasebeci, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, sekreter, şoför gibi unvanlara aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içerisinde yer verildiği görülmektedir.

Ancak, görevde yükselme sınavı şartı aranmadan aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içerisindeki bir unvana naklen atanabilmek için, naklen atamaya yapılacak uygun kadronun bulunması ve bu görev için aranan diğer şartlara sahip olunması gerekecektir. (Örneğin; bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için bilgisayar sertifikası veya eğitimi almış olmak, şoför kadrosuna atanabilmek için sürücü belgesine sahip olmak gibi)

Amirin takdiriyle ücrette yaşanabilecek artış

Görevde yükselme uygulamaları bakımından aynı görev grubunun aynı alt grubunda yer almakla birlikte, aylık ücretleri farklı belirlenmiş olan unvanlar arasında atamaya yetkili amirin takdiri ile naklen atama yapılması halinde, bazı personelin aylık ücretinde nasıl bir değişme olacağını görebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak sadece örnek olarak seçtiğimiz 3 unvana ilişkin yaptığımız çalışmada aşağıdaki tabloda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır.

Çalışmamızda, lisans mezunu olan “memur”, “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” ve “bilgisayar işletmeni” unvanlı personelin hizmet yılları itibariyle (tahmini olarak) ulaşabileceği her derece ve kademede 2014 yılında alacakları aylık net ücretlere yer verilmiştir.

Tabloda, örnek olarak seçilen unvanlar arasında atamaya yetkili amirlerin takdiri ile yapılabilecek naklen atamaların, derece ve kademesi değişmediğinde bile ilgili personelin aylık net ücretini ne kadar değiştireceği görülebilmektedir.

Bazı Unvanlardaki Personelin 15 Ocak 2014 Net Maaşları

memurunyeri.com-memur-vhki-bisl-maaslari

(2013 yılsonu olası enflasyon farkından kaynaklı zam yapılması veya asgari ücret artışının açıklanan miktardan farklı belirlenmesi hallerinde aylık ücretler değişiklik gösterecektir)

NOT: Hesaplamalarda;

**2014 yılı maaş hesabında, 2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli olan katsayılara 175 TL brüt taban aylık miktarı dahil edilmiş ve asgari geçim indirimi olarak 78,91 TL kullanılmıştır.

**Aile yardımı bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlanan memur statüsündeki personel için, emsali personele ödenen ek ödeme tutarında, net sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

**Çalışılan kurumdan kaynaklı yan ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

**Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

**5 yıl ve daha az hizmeti olan personelin 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.