logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYENİN AÇIKLAMASI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLERİ RAHATLATMADI

Aktif . Yayınlanma Ücret

programciTeknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınan programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda görevli Devlet memurlarından bazılarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin tereddüdü gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından verilen mütalaadaki ifadeler, tereddüdü gidermeye yetmedi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile programcı ve çözümleyici unvanları Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmış ve “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” ile programcı ve çözümleyicilerin GİH olan hizmet sınıflarının TH olarak uygulanması ile haklarında uygulanacak zam ve tazminatlar hususu düzenlenmişti.

Toplu sözleşmede belirtilen zam ve tazminat

Toplu Sözleşmedeki hükümlerde, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki Cetvellerin; (I)/(B)/4 ve 5 inci sıralarında belirtilen zamlar ile (II)/(E)/1d ve 2 nci sıralarında belirtilen tazminat ve ek tazminatların öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları hakkında uygulanacağı ve Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatların ise bu personele ödenmeyeceği belirtilmiştir.

Toplu Sözleşmede yer alan bu düzenlemeye göre, programcı ve çözümleyiciler hakkında;

**En az dört yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olanlardan 5 yıla kadar hizmeti olanlara 1675 puan, daha fazla hizmeti olanlara ise 2100 puan; en az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olanlardan 5 yıla kadar hizmeti olanlara 1625 puan, daha fazla hizmeti olanlara ise 2050 puan yan ödeme,

**En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olanlardan 1-4 derecelerden aylık alanlara %100 oranında; diğer derecelerden aylık alanlara ise %93 oranında özel hizmet tazminatı (ayrıca bölgelere göre ek özel tazminatı)

ödenmesi gerekecektir.

Kariyerlerine göre farklı zam ve tazminat alacak olanlar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunanlardan, yine teknik hizmetler sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, ancak teknik hizmetler sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği de düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye istinaden, örneğin lise mezunu olarak Teknisyen unvanında görev yapan personelin üst öğrenim niteliğindeki Mühendislik Fakültesini bitirmesi halinde, Mühendis kadrosuna atanma şartı aranmadan, Mühendis unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanabilmektedir.

Oluşan tereddüt

Programcı ve çözümleyici unvanlarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve Toplu Sözleşmede bu personele ödenecek zam ve tazminatların da belirlenmesinden sonra, bu kadrolarda görev yapanların zam ve tazminatlarının, eğitim durumlarına göre farklı mı yoksa Toplu Sözleşme hükümlerine göre aynı mı ödeneceği konusunda tereddütler oluşmuştu.

Örneğin Mühendislik Fakültesi mezunu olan ve programcı kadrosunda görev yapan personel hakkında, Mühendis unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlar mı uygulanacak yoksa Toplu Sözleşmede belirtilen sıralardaki zam ve tazminatlar mı uygulanacak?

Maliye Bakanlığının görüşü

Oluşan tereddüt üzerine görüşünü açıklayan Maliye Bakanlığı; programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunanlar için Toplu Sözleşmede zam ve tazminatların belirlenmiş olmasının, bu personel hakkında “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği yönünde görüş belirtti.

Ancak, Maliye Bakanlığının bu görüşünde, söz konusu (e) bendinin, örneğin;

-Mühendislik Fakültesi mezunu olarak programcı veya çözümleyici kadrosunda görev yapanlar hakkında mı,

-Lise ya da 2 yıl süreli yüksekokul mezunu olarak programcı veya çözümleyici kadrosunda çalışmakta iken, bu kadroların Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmasından sonra Mühendislik Fakültesini bitirmiş olanlar hakkında mı

uygulanmasına engel teşgil etmeyeceği konusunda açık bir ifade yer almadığından, ilgili personelin ve kurumların bu konudaki mevcut tereddüdünün giderilmediğini düşünmekteyiz.

Değerlendirmemiz

Maliye Bakanlığının görüşünü, Toplu Sözleşme hükümleri ile  Zam ve Tazminat Kararnamesi hükümleriyle birlikte değerlendirdiğimizde; programcı veya çözümleyici kadrosunda görev yapmakla birlikte (örneğin) Mühendislik Fakültesi mezunu olan personele, Mühendis için belirlenen zam ve tazminatların ödenmesinin, programcı veya çözümleyici kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmasından sonra bu personelin üst öğrenim niteliğinde Mühendislik Fakültesini bitirmesi şartına bağlandığını görmekteyiz.

Ancak, Maliye Bakanlığının görüşü bu yönde algılanmakla birlikte, memurunyeri.com olarak bu şekilde bir uygulamaya gidilmesinin hakkaniyete uygun düşmeyeceği kanaatini taşımaktayız. TH Sınıfında iken veya öncesinde bitirilmiş olmasına ya da üst öğrenim olup olmamasına bakılmaksızın, yüksek zam ve tazminat ödenmesi öngörülen bir öğrenimi tamamlamış olan programcı ve çözümleyiciler hakkında, Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin her durumda uygulanmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Maliye Bakanlığının mütalaası için tıklayınız.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.