logo yeni

calisanlar2 copy

ÜNİVERSİTE PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE KAVUŞTU

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma2Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve ilgili personelin fazla çalışma ücretleri 29 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olarak ödenebilecek.

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elamanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ödenmekte olan fazla çalışma ücreti, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmıştı.

29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştı.

6486 sayılı Kanundaki düzenlemede,  yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarının her yıl bütçe  kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceğine hükmedilmişti.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere  bugün yürürlüğe girmiş oldu.

6486 sayılı Kanunda yapılan düzenleme

29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Kanunda yükseköğretim kurumları akademik ve idari personelinin fazla çalışma ücreti konusunda şu düzenleme yer almıştı:

"Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal  çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe  kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı,  toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70’ini aşamaz." 

Bugün yayımlanan Kararı

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5556

Ekli “Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 10/10/2013 tarihli ve 2949985 sayılı yazısı üzerine, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ ÖĞRETİMDE  GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK DERS ÜCRETLERİ İLE GÖREVLİ AKADEMİK YÖNETİCİLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İDARÎ PERSONELE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 ‒ 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar”ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 ‒ Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez.

Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri dışında fazla çalışmaları karşılığında ücret alanlara, aynı çalışmalar için bu madde hükümlerine göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Bir eğitim-öğretim döneminde öğretim elemanlarına 1 inci madde uyarınca ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele bu madde uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, ilgili eğitim-öğretim döneminde tahsil edilen ikinci öğretim ücretlerinden öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılacak paydan sonra kalan tutarın % 70’ini hiçbir şekilde aşamaz.”

MADDE 2 ‒ Bu Karar, 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.