logo yeni

calisanlar2 copy

SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ MERAK ETTİĞİ CEVAP GELDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

soru isareti1Kamu kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapan personelin, eşdeğer görevde bulunan diğer uzmanlara göre özlük ve mali haklar açısından geride bırakıldıkları iddiasıyla verilen ve bu personelin özlük, mali ve sosyal haklarına ilişkin soruların yer aldığı önerge cevaplandırıldı. 

Sivil Savunma Uzmanlarının özlük hakları konusunda Milletvekili Alim IŞIK tarafından verilen soru önergesine cevap olması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK imzasını taşıyan yazıdaki açıklamalar, Sivil Savunma Uzmanlarını memnun etmeyecek. 

Sivil Savunma Uzmanları ile ilgili olarak, söz konusu cevap yazısında yer alan açıklamaları memurunyeri.com olarak şu başlıklar altında topladık: 

Kariyer uzmanlarla aralarındaki fark

Kariyer uzmanları, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle belirli bir yetişme programı sonrası tez hazırlama yükümlülüğü olan, yeterlik sınavına tabi tutulan ve belirli bir yabancı dil yeterliliğini yerine getiren kariyer meslek grupları olup, bu sürece bağlı olarak söz konusu uzmanların sosyal ve mali hakları diğer uzman ve memur kadrolarından farklılık arz etmektedir. Zira söz konusu süreç ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav süreci de eşdeğer olarak nitelendirilemez. 

Kurumlara göre ücret farklılığı 

"Kamuda; kamu görevlileri sendikaları ile varılan mutabakatların da bir gereği olarak eşit işe eşit ücret uygulamasının hayata geçirilebilmesi için 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda, sağlık sektörü dışında kalan kamu personelinin yararlandığı ek ödemeler kaldırılarak yerine aynı unvandaki personele aynı ek ödemenin verildiği yeni bir sistem getirilmiştir. Böylece farklı kurumlarda görev yapan aynı unvanlı personele eşit maaş ödenmesi sağlanmıştır, dolayısıyla farklı kurumlarda görev yapan sivil savunma uzmanlarının yabancı dil tazminatı, kıdem, aile yardımı gibi durumlar sebebiyle oluşan farklar haricinde farklı ücret alması söz konusu değildir." 

Aylık ücretleri

"2013 Ocak ayı itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; 4/1 derecede bir memur maaşı 2.094 TL, 4/1 derecede bir savunma uzmanı maaşı 2.351 TL, 4/1 derecede bir kariyer uzman maaşı ise 4.123 TL olup, bir sivil savunma uzmanının maaşının aynı derecedeki memur maaşından düşük olması söz konusu değildir." 

Özlük hakları iyileştirilecek mi?

"Önergeye konu olan sivil savunma uzmanlarının özlük, sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak Başkanlığımızca yürütülen bir çalışma bulunmamakta olup, belirli unvanlarda görev yapan personele bazı ayrıcalıklar sağlanmasına yönelik özel çalışmalar Devlet memurları arasında var olan dengelerin bozulmasına ve benzer talepleri tetikleyerek personel rejimimizin sürdürülebilir bir yapıdan uzaklaşmasına yol açmaktadır.

Ancak; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile belirlenmesi konusunda Anayasada değişiklik yapılmış olup, konuya ilişkin Uyum Yasa Tasarısı 04/04/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin taleplerinin toplu sözleşme sürecinde gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması mümkün olacaktır."

Dolu ve boş kadro sayısı

“… kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Personel Başkanlığı internet sayfasında mevcut olan Kadro Uygulaması Bilgi Sistemine girmiş oldukları kurumlarına ait kadro bilgilerine istinaden Temmuz-2013 itibariyle 734 kişinin sivil savunma uzmanı olarak çalıştığı tespit edilmiştir.”

Öte yandan, Sivil Savunma Uzmanlarının kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımına yazı ekinde yer verilmiş olup, bu tabloda kamu kurum ve kuruluşlarındaki toplam 1119 Sivil Savunma Uzmanı kadrosunun 385’inin boş olduğu görülmüştür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.