logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARA HASTA OLDUKLARINDA BİLE EŞİT DAVRANILMIYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

hastalik4Tek hekim raporuna dayalı olarak kullanılan hastalık izinleri süresi toplamının bir takvim yılı içerisinde 7 günü aşması halinde, aşan günler için memurların zam ve tazminatlarında kesintiye gidilirken, üst düzey denilen ve daha yüksek maaş alan memurlar hakkında ise böyle bir uygulama söz konusu olmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri; kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri; hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatların %25 eksik ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Kanundaki bu düzenlemeye, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında da aynı şekilde yer verilmiştir.

Bu düzenlemelere istinaden, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre almakta olan memurların bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süresi toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatları %25 eksik ödenmektedir.

Üst düzey memurların durumu

Aylık ücretleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmeyip ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak belirlenen ve genellikle yönetim kademesinde görev yapan personel için ise durum farklıdır.

Bazı kariyer meslekler ile il müdürü ve daha üst seviyedeki Devlet memurlarının aylık ücretleri her unvan için belirlenmiş “ücret göstergesi” ve tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak ödenmekte, bu personele ayrıca zam ve tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Kendilerine zam ve tazminat ödenmemesi nedeniyle de, bu personelin bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarına dayalı olarak kullanacakları izinlerden dolayı haklarında ücret kesintisi uygulanamamaktadır.

Aylıkları, ücret ve tazminat göstergesine göre belirlenen bu memurlar hakkında, hastalık izni sebebiyle eksik ödeme ya da kesinti yapılması gibi başka bir düzenleme ise söz konusu değildir.

Memurlara göre farklı uygulama

Hastalık izni kullanan Devlet memurlarının aylık ücretlerinde kesinti yapılması uygulamasının sadece bazı memurlar için geçerli olması, memurlar arasında aynı sebebe (hastalık izni) dayalı uygulama eşitsizliği yaratmaktadır.

Hastalık izni alan memurlar için yaptırım uygulanması anlamına da gelen “zam ve tazminatların eksik ödenmesi” uygulamasının;

**Hastalık izni alan bazı memurlar için uygulama imkanının olmasının ve bu memurların genellikle daha düşük ücret alan grupta yer almasının,

**Daha yüksek ücret alan ve genellikle yönetim kademesini oluşturan memurlar için ise benzer bir düzenlemenin yapılmamış olmasının

memurlar arasında çeşitli açılardan mevcut olan eşitsizliklerin farklı bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle, memurunyeri.com olarak eşitliğe ve hakkaniyete uygun düşmeyeceğini düşündüğümüz “hastalık izni nedeniyle zam ve tazminatların eksik denmesi” uygulamasına son verilmesi yönünde düzenleme yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.