logo yeni

calisanlar2 copy

2014 YILINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE KADAR ARTIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma6Yaptıkları fazla çalışmalar karşılığında Devlet memurlarına bu yıl 1,45 TL olarak ödenmekte olan saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda 9 kuruş zamlanacak.

TBMM’de görüşülmekte olan 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, fiilen fazla çalışma yapacak kamu personeline ödenecek saat başı fazla çalışma ücretleri de yer alıyor.

Tasarının ilgili hükümlerinin aynen kabul edilmesi durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca yapılacak fazla çalışmalar karşılığında Devlet memurlarına bu yıl 1,45 TL tutarında ödenmekte olan saat başı fazla çalışma ücreti 2014 yılı için “9 kuruş” artışla 1,54 TL’ye yükselmiş olacak.

Özel kalem personeli ve makam şoförleri

Tasarıda, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesindeki sınırlamalara tabi tutulmaksızın, özel kalem personeli ile makam şoförleri için halen ödenmekte olan 1,53 TL saat başı fazla çalışma ücreti de 9 kuruş artırılarak 1,62 TL’ye yükseltiliyor.

Fazla çalışma ücretinden yararlanan diğer personel

657 sayılı Kanuna tabi personelden, fazla çalışma düzenlemelerindeki kısıtlamalara bağlı olmaksızın fazla çalışma yaptırılan personele 2014 yılında ödenecek saat başı fazla çalışma ücretleri ise Tasarıda şu şekilde belirlendi:

**Bazı idarecilerle birlikte çalışan personele, ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,62 TL ödenecek. (Her bir makamda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık toplamı 450 saati geçmeyecek şekilde)  

Söz konusu makamlar: Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, Genelkurmay Başkanlığında General ve Amiral; Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı.

**Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,62 TL ödenecek.

**Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 1,54 TL ödenecek.

**Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 2,65 TL ödenecek.

**Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personele, ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 1,54 TL ödenecek.

**Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 2,65 TL ödenecek.

**Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenlere, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 1,54 TL ödenecek.

399 sayılı KHK ve özel kanunlar gereği yapılan fazla çalışmalar

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve özel kanunlarında fazla çalışma saat ücretlerinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesinin öngörüldüğü durumlar için, saat başı fazla çalışma ücreti 1 lira 54 kuruş olarak uygulanacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.