logo yeni

calisanlar2 copy

KARİYER UZMANLARIN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel13657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde sayılan ve mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlardan bazıları “Uzman Yardımcısı” olarak göreve başlamakta ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek “Uzman” kadrosuna atanmaktadırlar.

“Kariyer Uzman” olarak da isimlendirilen bu personelin bazılarının aylıkları 657 sayılı Kanuna göre belirlenmekte iken, bazıları hakkında ise 375 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde ücret göstergesi ve tazminat göstergesi uygulanmaktadır. Aylıklarını ücret göstergesi ve tazminat göstergesine göre alan Uzman ve Uzman Yardımcıları arasında ise (Mali Hizmetler Uzmanları hariç) bulundukları derece ve hizmet yılından kaynaklı farklılıklar dışında, kurumsal unvanlarından kaynaklı ücret farklılığı bulunmamaktadır. (Bu personelden, kadro karşılığı sözleşmeli olup da ücretleri kısmen daha yüksek belirlenmiş olanlar, ücretlerini 666 sayılı KHK öncesi haklarında uygulanan mevzuat hükümlerine göre de alabilmektedirler)

Ücretleri aynı düzeyde belirlenmiş olan kariyer uzmanlar ve yardımcıları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde sayılan Uzman unvanlı bu personel ve yardımcıları, kurumların merkez teşkilatına ait kadrolarda istihdam edilmektedirler.

Bu unvanlar şöyle: Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Göç Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları ve bunların yardımcıları.

Mevcut aylıkları ile 2014 yılı aylıkları

Kurumların merkez teşkilatına dahil uzman ve uzman yardımcısı unvanlı kadrolarında görev yapan personelin, 2014 yılında alacakları ücretler ile halen almakta oldukları aylık ücretlerin, hizmet yılları ile derece ve kademelerine göre gösterdiği değişimi görmek amacıyla, memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Ulaşmış olduğumuz maaşlar değerlendirilirken; uzman ve uzman yardımcıların Ekim 2013 itibariyle Gelir Vergisi Matrahı bakımından, %27 veya %20 diliminde olacakları ve sadece son 5 ay içerisinde göreve başlamış uzman yardımcılarının %15 diliminde olacağı unutulmamalıdır. (Örneğin; 1/4 ve 25 yıl hizmeti bulunan bir Uzmanın 15 Kasım 2013 tarihinde alacağı aylık net ücret, %27 oranında Gelir Vergisi nedeniyle 4.317.-TL olacaktır)

Çalışmamızda, kurumların merkez teşkilatına dahil uzman unvanlı kadrolarda görev yapan personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece ve kademeler, fazladan yapılabilecek kademe ilerlemeleri ve derece yükselmeleri dikkate alınmadan belirlenmiş olduğundan, ilave derece yükselmesi ve kademe ilerlemelerinden yararlanmış personelin belirttiğimiz derece ve kademelere daha erken sürede ulaşabilmesi de mümkündür. 

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ AYLIK NET MAAŞLARI

memurunyeri.com-kariyer-maaslari-2013

NOT: Hesaplamalarda;

**2013 yılı için, ikinci 6 ay için geçerli katsayılar kullanılmıştır.

**2014 yılı için, toplu sözleşme ile öngörülen taban aylık ve ücret tazminatındaki artış dikkate alınmıştır. (2013 yılı sonunu enflasyon farkı zammı ve 2014 yılı için asgari geçim indiriminde yapılacak artış miktarları dikkate alınmamıştır.)

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

**Gelir Vergisi oranı, mevcut ücretler ile 2014 yılı ücretleri için %15 olarak uygulanmıştır. 

**5 yıl ve daha az hizmeti olan personelin 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır, 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.