logo yeni

calisanlar2 copy

657 SAYILI KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik1Meclis Başkanlığına sunulan “14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi” ile, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan her statüdeki tabip ve diş tabiplerine ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Milletvekili Mehmet Ali EDİBOĞLU tarafından hazırlanan Kanun Teklifi; mahalli idareler ile mediko hekimleri ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve döner sermaye ek ödemesinden yararlanmayan her statüdeki tabip ve diş tabiplerine, halen yararlanmakta oldukları ek ödeme yerine, yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek Devlet memuru aylığının %700’üne, diğer sağlık personeline ise %300’üne kadar ek ödeme yapılmasının sağlanmasını amaçlıyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde yer alan hususlar

Teklifin gerekçesinde,  yapılacak olan kanun değişikliği ile, kurum hekimleri arasındaki ücret adaletsizliğinin giderileceği belirtilirken, özetle şu hususlar da yer aldı:

-Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve özlük hakları açısından farklı statülere tabi olarak çalışmakta olan (657, 399, Sözleşmeli) Kurum Hekimleri, Belediye Hekimleri ve Mediko Hekimleri ile Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimler arasında ciddi ücret farklılıkları mevcuttur.

-Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı her derecedeki tedavi ve rehabilitasyon kurumlarında çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılar ile diğer sağlık personeli almakta oldukları aylıkların yanı sıra döner sermaye gelirlerinden de faydalanmaktadırlar.

-Kurum hekimlerinin ise her türlü ödeme dahil net maaşları 3000 - 3200 TL olup, döner sermaye gelirleri ise bulunmamaktadır.

-Son yıllarda sağlık alanında yapılan yasal düzenlemelerle kurum hekimleri aleyhine bu makas daha da açılmış bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun Teklifi

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 43- Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile mediko hekimleri ve kurum tabipliklerinde fiilen çalışan ve

döner sermaye ek ödeme almayan tabip ve diş tabiplerine, yapmış oldukları hizmetler göz önüne alınarak en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge

dahil) %700’üne, diğer sağlık personeline %300’üne kadar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ek ödeme yapılır. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez. Bu madde kapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.