logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLERİN YENİ SINIFLARINDAKİ MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

programci3Bakanlar Kurulu Kararıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmaları ve Toplu Sözleşmeyle de haklarında Teknik Hizmetler Sınıfına ait bazı zam ve tazminatlardan yararlanmalarının kararlaştırılması, Programcı ve Çözümleyici kadrosunda bulunan personelin 2014 yılında alacakları maaşları da etkileyecek.

Bakanlar Kurulu Kararı ile sadece Teknik Hizmet Sınıfı kapsamına alınan ve TH Sınıfına ait bazı özlük haklarından yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmayan Programcı ve Çözümleyicilerden bazılarının 2014 yılında alacakları ücret konusundaki belirsizlik devam etmesine rağmen,  2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmenin 26 ncı maddesinde yer alan “Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü” nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının, 25 inci maddesi uyarınca hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanacağı ve bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatların ödenemeyeceği” şeklindeki hükmün, ilgililerin öğrenim durumları (mesleki teknik olan, olmayan ve ilgili cetvellerde unvanları sayılan sayılmayan) göz önünde bulundurulmaksızın tüm programcı ve çözümleyiciler hakkında uygulanacağını varsayarak, bu personelin 2014 yılında alabileceği ücretler konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada aşağıda tablo bilgilerine ulaşılmıştır.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından uygulamaya ilişkin yapılacak açıklamalarla, programcı ve çözümleyicilerin özlük haklarına ilişkin belirsizlik ortadan kalkabileceği gibi, uygulanması istenecek değerlere göre, bu personelin 2014 yılı aylık ücretlerine ilişkin aşağıda yer verdiğimiz rakamlarda da değişiklikler olabilecektir.

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ UNVANLI PERSONELİN 2014 MAAŞLARI

DERECE / KADEME

HİZMET YILI

AYLIK NET ÜCRET

9/1

0

2.328,64

9/2

1

2.330,31

9/3

2

2.332,25

8/1

3

2.334,20

8/2

4

2.336,14

8/3

5

2.346,80

7/1

6

2.368,28

7/2

7

2.370,18

7/3

8

2.372,35

6/1

9

2.374,52

6/2

10

2.376,96

6/3

11

2.379,40

5/1

12

2.381,84

5/2

13

2.384,55

5/3

14

2.387,26

4/1

15

2.555,91

4/2

16

2.558,89

4/3

17

2.561,87

3/1

18

2.581,13

3/2

19

2.584,66

3/3

20

2.588,18

2/1

21

2.655,03

2/2

22

2.659,10

2/3

23

2.663,17

1/1

24

2.670,02

1/2

25

2.674,36

1/3

26

2.677,61

1/4

27

2.680,87

NOT: Hesaplamalarda;

**9/1 kazanılmış hak aylığı ile memuriyete başlayan lisans mezunu personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**2014 yılı için geçerli katsayılar kullanılmıştır. (2013 yıl sonu enflasyon oranına göre yapılabilecek zam ile 2014 yılı için geçerli olacak asgari geçim miktarı dikkate alınmamış ve asgari geçim indirimi olarak 2013 yılı için geçerli olan rakamlar kullanılmıştır)

**Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmıştır.

**5 yıl ve daha az hizmeti olan memurların 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır.

**Ek ödemeleri döner sermayeden karşılanan personel için, sabit döner sermaye ödemeleri hesaplamaya dahil edilmiştir.

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri dikkate alınmamıştır.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Çalışılan bölgelerden kaynaklı ek özel hizmet tazminatı ödemeleri dikkate alınmamıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.