logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİLER İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

programci2Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Hizmetler Sınıfına alınması kararlaştırılan ve 2013 yılında yapılan toplu sözleşmede, teknik hizmetler sınıfı zam ve tazminatlarından yararlanmalarına ilişkin hükümlere yer verilen programcı ve çözümleyicilerin durumu karmaşık bir halde bulunuyor.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olan programcı ve çözümleyici kadrolarında, mesleki teknik yüksek öğrenin görmüş olanların yanı sıra mesleki teknik niteliğinde olmayan bölümlerden mezun olanlar da istihdam edilmekteydi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf değişikliği yapıldı

Bakanlar Kurulu Kararı ile,  Programcı ve Çözümleyici unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı (II) numaralı bendi kapsamına alınması kararlaştırıldı. Ancak, Programcı ve Çözümleyicilerin GİH olan kadro sınıflarının TH olarak değiştirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından, söz konusu unvanlardaki personelin TH Sınıfı haklarından yararlanması bugüne kadar mümkün olamadı.

Toplu Sözleşme ile geçici çözüm getirildi

Kamu görevlilerinin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda imzalanan toplu sözleşmede, programcı ve çözümleyicilerin hizmet sınıfları ile zam ve tazminatlarına ilişkin hususlara da yer verildi.

Toplu sözleşmenin;

**25 inci maddesinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetveller ile diğer ilgili kadro cetvellerinde genel idare hizmetler (GİH) sınıfında yer alan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan “Programcı” ve “Çözümleyici” unvanlı kadroların hizmet sınıfının “TH” olarak uygulanacağı,

**26 ncı maddesinde; Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü” nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının, 25 inci maddesi uyarınca hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanacağı ve bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatların ödenemeyeceği

hükümlerine yer verildi.

Toplu Sözleşmenin bu hükümleri, çözümleyici ve programcı kadrosunda bulunan personelden;

-Bazılarının 2014 ve 2015 yıllarında TH Sınıfı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanmasına,

-Bazılarının TH Sınıfı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanamamasına,

-Bazı personelin ise ücretlerinin düşmesine

sebep olacağı görülmektedir.

ZAM VE TAZMİNAT ÖDEMELERİNE İLİŞKİN GÖZDEN KAÇAN HUSUSLAR

Toplu Sözleşme hükümlerine göre, programcı ve çözümleyiciler THS için belirlenmiş bulunan zam ve tazminatlardan şu şekilde yararlanacaklardır:

Zamlar

-En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş olanlardan;

**5 yıldan az hizmeti bulunanlar hakkında, toplam 1675 puan,

**5 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hakkında, toplam 2100 puan,

-En az 2 yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olanlardan;

**5 yıldan az hizmeti bulunanlar hakkında, toplam 1625 puan,

**5 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hakkında, toplam 2050 puan

üzerinden yan ödeme ödenecek.

Özel Hizmet Tazminatı

En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden, “başmühendis, başmimar,  yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar,   mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi ve teknik öğretmen” unvanına sahip olanlar dışındaki mesleki teknik yüksek öğrenimliler  ile en az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden;

**İlk dört (1-4 )derecelerden aylık alanlar hakkında %100,

**Diğer derecelerden aylık alanlar hakkında % 93

oranında özel hizmet tazminatı uygulanacak. Kalkınmada öncelikli yörelerde fiilen görev yapan çözümleyici ve programcılara, ayrıca ek özel hizmet tazminatı da ödenecek. 

Zam ve tazminatların ödenmesindeki şartlar

Teknik Hizmetler Sınıfındaki zam ve tazminatlardan yararlanabilmek için, programcı ve çözümleyici kadrolarının teknik hizmetler sınıfına dahil olmasının yanı sıra bu kadrolarda görev yapacak olanların eğitimleri itibariyle “mesleki teknik yüksek öğrenim görmüş” olmaları da gerekmektedir.

Bazı programcı ve çözümleyiciler THS zam ve tazminatından yararlanamayacak

Bu şartlara göre, programcı ve çözümleyici kadrosunda bulunan, ancak mesleki teknik yüksek öğrenim görmemiş olanların TH Sınıfı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanma imkanları olmayacaktır.

Programcı ve çözümleyici kadrosunda görev yapmakla birlikte, mesleki teknik nitelikte olmayan bölümlerden mezun durumda bulunan personelin, zam ve tazminatlarını teknik hizmetler sınıfı için yapılan belirlemeler üzerinden alamayacak olması, bu kişiler için teknik hizmet sınıfında olmayı anlamsız hale getirecektir.

Bazı programcı ve çözümleyicilerin ücretleri düşecek

Toplu Sözleşmede yer alan hükümlerin aynen uygulanması durumunda, bazı kurumlarda görevli programcı ve çözümleyicilerin mali kayıpları olacak.

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan Programcı ve Çözümleyicilerin tazminat oranları, diğer kurumlarda görev yapan aynı unvanlı personele göre daha yüksek belirlenmiştir.

Toplu Sözleşmede, özel hizmet tazminatının programcı ve çözümleyiciler için TH Sınıfı kapsamında ödenmesinin ve bu ödemeden yararlanacak personele Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatların ödenmeyeceği karar bağlanmıştır. Bu nedenle,  söz konusu kurumlardaki programcı ve çözümleyicilerin halen yararlanmakta olduğu tazminat oranının TH Sınıfı için alınabilecek tazminatlardan yüksek olması nedeniyle, 2014 yılı itibariyle bu personelin aylık ücretinde düşüşe sebep olacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı haberimiz için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.