logo yeni

calisanlar2 copy

TORBA KADROYA ATANAN MEMURUN MAAŞI NE KADAR ARTAR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

gorevdeyukselme4Devlet memurlarının derece yükselmesi yapabilmesi için aranan süreler beklenmeksizin, belli şartları taşımaları halinde 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanmaları, maaşlarında da artışa sebep olur.

Memurun derece yükselmesi nasıl olur?

Eğitim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle belirlenen derece ve kademelerden memuriyete başlayanların normal şartlarda derece yükselmesi yapması; üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şartına bağlıdır.,

Torba kadro ile derece nasıl yükselir?

Torba kadro yükselmesi diye de adlandırılan derece yükselmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde düzenlenmiştir.  Torba kadro uygulaması hakkında detaylı bilgi.

Bu düzenlemeden yaralanabilmek için, memurun;

*Yüksek öğrenim görmüş olması,

*Atanacağı kadronun derece ve ek göstergesinin gerektirdiği hizmet süresine sahip olması

gerekmektedir.

Torba kadroya atamalarda, bir üste dereceye yükselmede aranan “derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması” şartı aranmamaktadır. Torba kadro uygulaması ile memur birden fazla derece yükselmesini aynı zamanda yapabilmektedir.

Şartı tutan her memur torba kadroya atanır mı?

Şartlara sahip her memurun torba kadroya atanması söz konusu değildir. Bu atamalar konusunda kurumlara takdir yetkisi verilmiştir.

Ancak kurumların bazılarında, hizmet süresi şartını taşıyan ve atanmasında engel bulunmayan tüm memurlar torba kadrolara atanmakta iken, bazı kurumlarda ise sadece idarenin istediği personel hakkında bu uygulamaya gidilmektedir.  

Kurumların takdir yetkisi çerçevesinde yapılan atamalarda, atama yapılacak derecede boş bir kadronun bulunması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklerin taşınması da gerekecektir.

Öte yandan, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait ilk dört dereceli kadrolara bu düzenleme çerçevesinde atama yapılamamaktadır.

Örnek: Aynı tarihte memuriyete başlayan ve ilave derece ve kademe ilerlemesi yapmayan memurların aynı unvanlarında yükseldiğini varsaydığımızda; 

*Mühendis, 8/1’den göreve başlayacak ve 10 yıl sonra kazanılmış hak aylık derecesi 5/2 iken, 1 inci derece kadroya atanabilecektir.

*Öğretmen, 9/1’den göreve başlayacak ve 10 yıl sonra kazanılmış hak aylık derecesi 6/2 iken, kadrosu da 6 ncı derecede (ya da 6 ncı derece aylığı ile 5 inci derecede) olacaktır.

*Hemşire, 8/1’den göreve başlayacak ve 10 yıl sonra kazanılmış hak aylık derecesi 5/2 iken, 5 inci derece kadroda olacaktır.

*Bilgisayar İşletmeni, 9/1’den göreve başlayacak, 10 yıl sonra kazanılmış hak aylık derecesi 6/2 iken, 3 üncü derece kadroya atanabilecektir.

Aylık ücrete etkisi

Torba kadroya atanmak, memurun aylık ücretinde de artışa sebep olur. Oluşacak artış miktarı, atama yapılacak kadro unvan ve derecesine göre değişiklik gösterecektir.

Aynı tarihte memuriyete giren memurlardan; torba kadroya atananlar ile atanmayanlar arasındaki ücret farkını görebilmek amacıyla, memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmada örnek aldığımız unvanlar, hizmet yılı ve derecelere göre şu tablo oluşmuştur.

memurunyeri.com-torba-kadro

*Hesaplamaya, eş ve çocuk yardımı ile çalışılan bölgelerden kaynaklı ek özel hizmet tazminatı dahil edilmemiştir.

*Gelir vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

*Lisans mezunu (tekniker hariç) personele göre değerlendirme yapılmıştır.  

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.