logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREV TAZMİNATI HER MEMURA NEDEN VERİLMİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

tazminat2001 yılında yürürlüğe giren 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, makam tazminatından yararlanmayan personelden, beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlara görev tazminatı ödenmesini öngörmüş olmasına rağmen, ilgili kamu çalışanları bu düzenlemeden yararlanamamışlardır.

Görev tazminatı uygulamasının geçmişi

**Önce bazı unvanlara temsil tazminatı verildi

12.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4505 sayılı Kanunun, makam tazminatı öngörülen görevlerden Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek olanlara “Temsil Tazminatı” ödenmesine hükmetmesi nedeniyle, 12.02.2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 7000 ve üstü makam tazminatı gösterge rakamından yararlananlara belli gösterge rakamları esas alınarak “Temsil Tazminatı” ödenmesi Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.

**Temsil tazminatından yararlanmayanlara “görev tazminatı” verilmesi için Kanun çıktı

04.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temsil tazminatından yararlanmayan personelden makam tazminatı öngörülen görevlerde olanlar ile makam tazminatları bulunmamakla birlikte en az beş yıl hizmeti bulunan personel için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek gösterge rakamlarına göre hesaplanacak tutarlarda "Görev Tazminatı" ödenmesini hükme bağlamıştır.

Görev tazminatının akıbeti ne oldu?

**Bakanlar Kurulu sadece bazı personele görev tazminatı ödensin dedi

631 sayılı KHK’da yer alan “görev tazminatı” düzenlemesine istinaden, Bakanlar Kurulu sadece makam tazminatı öngörülen görevlerde bulunup da temsil tazminatından yararlanmayanlar için görev tazminatı göstergeleri belirledi. 5 yıl ve daha fazla hizmet olanlara ise görev tazminatı verilmedi.

**Sadece bazı personele tazminat verilmesi hukuka aykırı bulundu

Bakanlar Kurulunun bu kararına karşı açılan davada, Danıştay; görev tazminatı belirlemesinin eşitliğe aykırı olduğu ve Kanun ile verilen hakların sınırlandırıldığı değerlendirmesinde bulunarak, Bakanlar Kurulu Kararını iptal etmişti. İptal kararı, makam tazminatı olanların da görev tazminatından yararlanamaması sonucunu doğurmuştu.

**Görev tazminatı konusu Kanunla yeniden düzenlendi

07.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5745 sayılı Kanun,  631 sayılı KHK ile getirilen görev tazminatı ödenmesine ilişkin düzenlemeyi değiştirdi.

Yapılan bu değişiklikle, makam tazminatı olmayanlardan 5 yıl hizmeti bulunanlara görev tazminatı ödenmesine imkan veren Kanun hükmü yürürlükten kaldırıldı ve sadece makam tazminatından yararlanıp da temsil tazminatından yararlanmayanların görev tazminatı alması sağlanmış oldu.

Temsil/Görev Tazminatı göstergeleri ne kadar?

MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

TEMSİL/GÖREV TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

30.000 olanlar

30.000

20.000     "

20.000

17.000     "

20.000

15.000    "

20.000

13.000     "

19.500

10.000      "

19.000

8.000       "

18.000

7.000     "

17.000

6.000 olanlara

9.000+ makam tazminatı göstergesi

5.500 - 4.500 olanlara,

7.000+ makam tazminatı göstergesi

4.000 ve daha az olanlara

6.000+ makam tazminatı göstergesi

Temsil/Görev tazminatının miktarı nasıl hesaplanıyor?

Temsil veya Görev tazminatı miktarları, ilgili gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu belirlenmekte ve “damga vergisi” hariç herhangi bir vergi kesintisine tabi tutulmamaktadır. 

Aylık maaşa ve emekliliğe etkisi var mıdır?

Temsil/görev tazminatı aylık ücret ve emekli aylığı miktarlarını etkilemektedir. Emekli ikramiyesi tutarı üzerinde ise etkisi yoktur.

Makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanların temsil/görev tazminatları, bulundukları en üst görev esas alınarak belirlenmekte ve emekli aylıklarının hesabında değerlendirilmektedir.

Temsil/Görev Tazminatı gösterge rakamındaki her 1000 puanlık değişimin etkisini ölçebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada, 2013 yılı ikinci altı aylık katsayısına göre; aylık ücrette net 76,21 TL. ve emekli aylığında net 79,86 TL. değişikliğe sebep olmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.