logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA YAPAN HER PERSONEL NEDEN AYNI ÜCRETİ ALMIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla-calisma4Fazla çalışma yaptırılan personele ödenecek fazla çalışma saat ücreti her yıl bütçe kanunu ile belirlenmekle birlikte, bu belirlemenin tüm personel için eşit yapılmadığı, ayrıca fazla çalışma ücretine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarındaki fazla çalışma ücretine ilişkin belirlemelerde de tüm personel için aynı miktarın belirlenmediği görülebilmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre; belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir. (Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2013 yılında sadece 3 kurumun bazı personeli için kullandı)

Öte yandan, 2013 Mali Yılı Bütçe Kanununda saat başı fazla çalışma karşılığı yapılacak ödeme tutarı 1,45 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, bazı personele ödenecek fazla çalışma ücreti miktarların farklı olması da sağlanmıştır.

BÜTÇE KANUNUNDAKİ FARKLILIKLAR

**Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,53 TL ödenmektedir.

**Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,53 TL ödenmektedir.

**Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel  bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,53 TL ödenmektedir.

**Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 1,45 TL. ödenmektedir.

** Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 2,50 TL. ödenmektedir.

**Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 1,45 TL. ödenmektedir.

**Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 1,45 TL ödenmektedir.

**Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,  öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri  6 TL ödenmektedir.

**Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 2,50 TL ödenmektedir.

BAKANLAR KURULU KARARINDA

**Bakanlar Kurulu, 2013 yılında 2-B arazilerinin satış ve iadesi işlemlerinde fiilen çalışacak personele (3 kurumun bazı birimleri) ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçmemek üzere,  yaptırılan fazla çalışmanın her bir saati için 1,45 TL olarak belirlenen saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARLARINDAKİ FARKLILIKLAR

**Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere,  yaptırılan fazla çalışmanın her bir saati için 1,45 TL olarak belirlenen saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

**İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele,  Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere,  yaptırılan fazla çalışmanın her bir saati için 1,45 TL olarak belirlenen saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

**Sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere,  yaptırılan fazla çalışmanın her bir saati için 1,45 TL olarak belirlenen saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

**Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmektedir. (2014 ve 2015 yılları için 4 kat olarak ödenecek)

**657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personele, ayda 50 saati geçmemek üzere,  yaptırılan fazla çalışmanın her bir saati için 1,45 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

DEĞERLENDİRMEMİZ

Fazla çalışma yapan personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin farklı tutar ve katlarında belirlenmesinde personelin hizmet sınıfı, görev unvanı,  eğitim durumu, hizmet yılı gibi hususlar göz önünde bulundurulmadığına göre, aynı süre fazla çalışan personele farklı ücret ödenmesinin eşit işe eşit ücret uygulamasına ve eşitlik ilkelerine uygun düşmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Öte yandan, herhangi bir gerekçe belirtilmeden fazla çalışma ücretlerinin farklı belirlenmiş olası karşısında, memurunyeri.com olarak; farklılığın dayanağının belli kriterlere bağlanmasının, bu yola gidilmemesi halinde ise mesai saatleri dışında fazla çalışma yaptırılan personelin tamamının aynı saat ücretini veya katları tutarında ücreti almasının sağlanarak mağduriyetlerinin giderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.