logo yeni

calisanlar2 copy

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GELİR VERGİSİNİ NEDEN DEVLET ÖDÜYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

vergiBaşka bir kamu kurumunda çalışmakta iken, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine de atanan ve buradan ekstra gelir elde eden kamu görevlilerinin bu gelirlerinin vergisini de KİT’lerin ödemesi Meclis gündemine taşınmıştı.

Maliye Bakanının imzasıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığından gelen cevaba göre, başka kurumda çalışırken aynı zamanda yönetim ve denetim kurulu üyeliği yapanların buradan elde ettikleri gelirlerin vergisinin ilgili KİT tarafından karşılanması "kamu görevlileri arasında oluşan ücret farklılığını önlemeye yönelik" bir uygulamaymış.

Bakanlığın bu gibi konulardaki yorumlarında,  genelde aşağıda olan ücrete doğru bir  eşitleme yaklaşımını tercih etmekteyken, bu konuda tersi bir yorum geliştirmesi de dikkat çekti.

Başkanlığın konuyla ilgili yazısı:

“Asil görevi başka bir kamu kurumunda olduğu halde KİT’lerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan kamu görevlilerine yapılan vergi iadelerinin, başlangıçtaki hukuk dayanağını Maliye Bakanlığının 26.3.1991 tarihli yazısı oluşturmaktadır.

Uygulamanın amacı, asli görevi başka bir kamu kurumunda olan kamu görevlileri ile asli görevi (örneğin genel müdür v.b.) yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı KİT’lerde olan kamu görevlilerin, yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücretlerinde oluşabilecek farklılığı önlemeye yöneliktir.

Şöyle ki; asli görevi (örneğin genel müdür v.b) yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı KİT’ lerde olan kamu görevlilerinin, hem yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine hem de asli görevlerine (genel müdür v.b.) ilişkin ücret bordroları tek işveren sıfatıyla ilgili KİT tarafından düzenlenmekte ve bu şekilde yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden kaynaklanan her türlü vergi, ilgili KİT tarafından karşılanmaktadır.

Halbuki; asli görevi başka bir kamu kurumunda olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, asli görevlerinden kaynaklı ücret bordroları, kadrolarının bulunduğu kurum tarafından, yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden kaynaklanan ücret bordroları ise ilgili KİT tarafından düzenlenmektedir. Bu şekilde yönetim ve denetim kurulu üyeliği yapan kamu görevlilerinin ücret bordroları iki ayrı işveren tarafından düzenlendiğinden her iki kurumda vergi oranlarını gelir vergisi için belirlenen en alt dilimden hesaplamaya başlamaktadırlar. İki farklı işverenden ücret alan kamu görevlileri yıl sonunda yıllık beyan sınırını aştıkları takdirde gelir vergisi beyannamesi düzenlemek durumunda kalmaktadırlar.

Bu Şekilde ilgili vergi dairesine verilen beyannameden kaynaklı gelir vergisi farkı, asli görevi başka bir kamu kurumunda olan yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığı takdirde Yüksek Planlama Kurulu kararları ile tespit edilen net ücrette azalma, daha doğrusu; asıl görevi (genel müdür v.b.) ilgili KİT’ te olan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile asli görevi başka bir kamu kurumunda olan yönetim ve denetim kumlu üyelerinin ücretlerinde farklılığa yol açmaktadır.

Uygulamanın temel amacı, kamu görevlileri arasında oluşan ücret farklılığını önlemeye yönelik olup, Maliye Bakanlığının 26.3.1991 tarihli yazısından beri süregelen uygulama, bilahare Yüksek Planlama Kurulu kararı haline getirilmiştir.” 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.