logo yeni

calisanlar2 copy

TOPLU SÖZLEŞME YÜZÜNDEN KİMLERİN MAAŞI DÜŞECEK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas4İmzalandığı günden beri üzerindeki tartışmalar bitmeyen “Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” programcı ve çözümleyici kadrolarında görev yapanların Teknik Hizmet Sınıfına ilişkin bazı hakları da düzenledi.

Toplu sözleşmeye göre, programcı ve çözümleyici unvanlı kadroların kadro cetvellerinde “GİH” olarak yer alan hizmet sınıfı 2014 ve 2015 yıllarında  “TH” olarak uygulanacak; yan ödeme ile tazminatları Teknik Hizmetler Bölümünün ilgili kısımlarındaki belirlemelere göre ödenecek ve bu personel hakkında Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatların ödenmeyecek.

Ancak, Programcı ve Çözümleyici unvanlı personelin mali haklarında iyileştirme amacıyla Toplu Sözleşmeye konulduğu ifade edilen bu hükümlerin aynen uygulanması halinde, söz konusu unvanlardaki bazı personelin mali haklarında kayıplar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

MEVCUT ZAM VE TAZMİNATLAR

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre, programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan personel halen şu zam ve tazminatlardan yararlanmaktadırlar:

**Zamlar (Yan Ödeme): Toplam 3000 puan.

**Tazminatlar: 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarda görev yapanlara %68, diğer derecelerdeki kadrolarda görev yapanlara ise %50 oranında tazminat ödenmektedir.

Öte yandan, Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan Programcı ve Çözümleyicilerden;  1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara %110,  1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarda bulunanlara %100, 5, 6, 7, 8, ve 9 uncu derecelerden aylık alanlara %56, diğer derecelerden aylık alanlara ise %54 oranında tazminat ödenmektedir.

2014 VE 2015 YILLARINDA YARARLANACAKLARI ZAM VE TAZMİNATLAR

Toplu sözleşmede, programcı ve çözümleyiciler hakkında zam ve tazminat olarak, Kararnamenin Teknik Hizmetler bölümünün ilgili kısımlarında yer alan belirlemelere göre ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre;

**Zamlar (Yan Ödeme):

-En az dört yıl süreli yüksek öğrenin görmüş olan programcı ve çözümleyicilerden;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara toplam 1675 puan,

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara toplam 2100 puan,

-En az iki yıl süreli yükseköğrenim öğrenin görmüş olan programcı ve çözümleyicilerden;

a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara toplam 1625 puan,

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara toplam 2050 puan

üzerinden ödeme yapılacaktır.

**Tazminatlar:

İki yıl ve fazla daha süreli yükseköğrenim görmüş olan programcı ve çözümleyicilerden;

-1-4 derecelerden aylık alanlara %100 oranında,

-Diğer derecelerden aylık alanlara % 93 oranında            

ödeme yapılacaktır.

TOPLU SÖZLEŞME İLE HAKLAR NASIL OLDU?

Toplu sözleşmede, programcı ve çözümleyiciler hakkında toplu sözleşmedeki belirlemelerin uygulanacağı ve Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlara göre bu personele ödenme yapılmayacağı karara bağlanmıştır.

Toplu sözleşmenin bu belirlemeleri çerçevesinde memurunyeri.com olarak yaptığımız karşılaştırmada, bazı personelin hak kaybına uğrayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Örneğin;

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar halen %110 oranında tazminat ve toplam 3000 puan yan ödemeden yararlanmaktadırlar.

Toplu Sözleşme gereğince 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alan programcı ve çözümleyiciler hakkında 2014 ve 2015 yıllarında %100 oranında tazminat ve toplam 2100 puan yan ödeme uygulanacak ve Bakanlar Kurulunun diğer bölümlerindeki zam ve tazminatlar uygulanmayacaktır.

Bu belirlemeler sonucunda; 2014 ve 2015 yıllarında yukarıda belirtilen kurumlarda görev yapacak programcı ve çözümleyicilerden ilk 4 dereceden aylık alanların tazminat oranında 10 puanlık, yan ödemelerinde ise toplam 900 puanlık bir azalma olacaktır.

Oluşan bu duruma göre; sözü edilen kurumlarda 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden aylık alan ve 25 yıl hizmeti bulunan bekar ve çocuksuz programcı ve çözümleyiciler; toplu sözleşmede zam ve tazminatlarına değinilmemiş olsaydı 2014 yılında 2.771.-TL aylık net ücret alacak iken, toplu sözleşme nedeniyle 2.680.-TL alacak. Yani aylık net kayıpları 90.-TL olacak.

TOPLU SÖZLEŞMENİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

“Programcı ve çözümleyici kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 25-190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetveller ile diğer ilgili kadro cetvellerinde genel idare hizmetler (GİH) sınıfında yer alan, ancak 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan “Programcı” ve “Çözümleyici” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanır.”

“Programcı ve çözümleyici

Madde 26- Anılan Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü” nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan ve 25 inci maddesi uyarınca hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanacak olan programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.