logo yeni

calisanlar2 copy

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI VE KULLANILDIĞI YERLER

Aktif . Yayınlanma Ücret

maasunusrlariKamu çalışanlarının özlük haklarının belirlenmesine ilişkin düzenlemelerde, bazı ödeme unsurlarının “en yüksek devlet memuru brüt aylığı”nın belli oranları esas alınarak hesaplaması öngörülmüştür. 

En yüksek devlet memuru aylığı nedir?

Başbakanlık Müsteşarının 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde yararlandığı aylık gösterge rakamı ile bu unvan için öngörülen ek gösterge rakamı toplamının memur maaşlarının belirlenmesinde kullanılan aylık katsayısı ile çarpılması sonucu ulaşılan brüt tutardır.

Buna göre, 2013 yılı ikinci altı aylık dönemi için geçerli olan aylık katsayısı göz önünde bulundurulduğunda;

-Aylık Göstergesi:1500

-Ek gösterge:8000

-Aylık Katsayısı: 0,076791

-En yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarı: (1500+8000) X 0,076791= 730 TL. olacaktır.

Nerelerde kullanılır?

En yüksek Devlet memuru (brüt) aylığının kullanıldığı yerlerden, memurunyeri.com olarak tespit ettiklerimizden bazıları şöyle:

*Tazminatlar

Devlet memurlarının maaş unsurları arasında önemli yeri olan tazminat miktarları (özel hizmet, eğitim öğretim, din hizmetleri, emniyet hizmetleri, mülki idare amirliği özel hizmet, denetim, adalet hizmetleri tazminatı) görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, en yüksek Devlet memuru aylığının belirli oranlarına göre belirlenmektedir.

*Ek ödemeler

Kamu personeline her ay aylıkları ile birlikte ödenen ek ödemeler; hizmet sınıfları, görev unvanları ve aylık alınan derecelere göre en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu ek ödemeler dışında,  çeşitli kanunlarda kendilerine ek ödeme yapılacağı belirtilen memurlara ödenecek ek ödeme tutarları da, en yüksek Devlet memuru aylığına göre belirlenen oranlarına göre belirlenmektedir.

*Emekli keseneği matrahı

Kamu çalışanlarının (01.10.2008 tarihinden önce işe girenler) aylıklarından yapılacak emekli kesintilerine ilişkin matrahın belirlenmesinde, yararlandıkları ek gösterge rakamına göre en yüksek Devlet memuru aylığının belirli oranları tutarı da hesaplamaya dahil edilmektedir.

*Ödül

Üstün başarı belgesi verilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından en yüksek Devlet memuru aylığının % 200’üne kadar ödül (para) verilmektedir. 

*Ölüm yardımı ödeneği

Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında; memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında, ölüm yardımı yapılmaktadır.

*Kurs görevlilerinin ücreti

Okulları tarafından düzenlenen Öğrenci Yetiştirme Kurslarında öğrencilerden alınan ücretlerin öğretmen  ve diğer personele dağıtımına ilişkin oranlar, en yüksek Devlet memuru aylığı esas alınarak belirlenmektedir.

*Havacılık tazminatı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde görevli personelden, havacılık tazminatı ödemelerine ilişkin mevzuat kapsamına girenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları esas alınarak Havacılık Tazminatı ödenmektedir.

*Eğitim-öğretim ödeneği

Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının on ikide biri tutarında her ay Eğitim Öğretim Ödeneği ödenmektedir.

*Üniversite ödeneği

Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, en yüksek Devlet memuru aylığının, belli oranları tutarında her ay Üniversite Ödeneği ödenmektedir.

*TÜİK 4/C personelinin fazla çalışması

Türkiye İstatistik Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan geçici personele verilecek fazla çalışma ücreti, en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

*Terör olaylarından zarar görenler

-Nakdi tazminat: Silahlı Kuvvetler mensupları ile iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men ve takibinde görevli olanların bu görevlerinden ya da bu görevleri yapmış olmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranı üzerinden; sakatlanma halinde ise sakatlık derecesine göre, ölenler için ödenen miktarın belli oranları üzerinden Nakdî Tazminat ödenmektedir. Ayrıca, yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlara, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları tutarında Nakdî Tazminat ödenmektedir. 

-Emekli ikramiyesi: Terörle Mücadele Kanunu ve Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmektedir.

*Bazı askeri personele ödenen tazminatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, atmosferik dalış sistemi pilotu, dalgıç ve kurbağa adamlar ve bunların adayları ile hava ve deniz vasıtaları içinde bulunan veya görevlendirilen diğer personele ödenecek tazminatların belirlenmesinde,  “kıstas aylık” diye tanımlanan; en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının belli oranlarına göre ödenmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.